Językoznawstwo, Nauka O Literaturze

Introducing Interpreting Studies

A millennial practice which emerged as a profession only in the twentieth century, interpreting has recently come into its own as a subject of academic study. This book introduces students, researchers and practitioners to the... Przejdź do książki

A History of the English Language

Comprehensive and balanced, this classic exploration of the history of the English language combines internal linguistic history and external cultural history from the Middle Ages to the present. The emphasis is on political, social and... Przejdź do książki

Czesław Miłosz. Inspirujące pragnienie Boga

Czy poezję Czesława Miłosza można określić religijną?Czy poezję Czesława Miłosza można określić jako religijną, a samego poetę człowiekiem głęboko wierzącym? Autorka dowodzi, że w pewnym stopniu tak. Zainteresowanie religią Miłosz wykazywał od lat najmłodszych i... Przejdź do książki

O języku do kamery

Jan Miodek, urodzony w 1946 roku w Tarnowskich Górach, profesor i dyrektor Instytu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1968 roku redaguje stałą rubrykę językową we wrocławskim "Słowie Polskim", a od roku 1987 prowadzi cotygodniową telewizyjną... Przejdź do książki

Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje

Książka Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje jest podsumowaniem pewnego etapu poszukiwań niezwykle utalentowanego i twórczego krakowskiego badacza młodego pokolenia (lecz przecież o jakże wyrazistym i ugruntowanym już dorobku). Stanowi istotny głos porządkujący wiele zagadnień ważnych dla... Przejdź do książki

Nowa teoria listu

Książka nawiązuje tytułem do Teorii listu – pracy habilitacyjnej Stefanii Skwarczyńskiej, wydanej w 1937 roku we Lwowie, a do dziś będącej czytelnym punktem odniesienia dla wszystkich badaczy epistolografii w Polsce. Imponująca monografia lwowskiej badaczki, prekursorska... Przejdź do książki