Językoznawstwo, Nauka O Literaturze

Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów

Sympozjum w Castel Gandolfo 19-20 sierpnia 1996 poświęcone Słowianom i Słowiańszczyźnie ich kulturze, tradycji oraz mitom. Przejdź do książki

Tekstowe światy fantastyki

Całość tomu układa się spójnie i jest książką, choć kalejdoskopową, przemyślaną. (...) Książka w całości przedstawia się jako autorski wielogłos o fantastyce współczesnej i dawnej, polskiej i zagranicznej, ujmowanej z perspektywy literackiej oraz w kontekście... Przejdź do książki

Język polski w Norwegii. Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo

Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu... Przejdź do książki

Palaea Historica. The Second Slavonic Translation: Commentary and Text

The so-called Byzantine “Palaea Historica” is a text that functioned in the literature and culture of the Byzantine-Slavic commonwealth. As a collection of stories on “Old Testament” themes, which are basically of biblical origin, it... Przejdź do książki

Angielski bez tajemnic. 100 pułapek językowych, których unikniesz

Niektóre słowa wydają Ci się tak podobne, że nie widzisz między nimi różnicy? Mylisz during z while, suit ze suite, a who z whom? Wkrótce pozbędziesz się podobnych kłopotów! Jeśli często wahasz się, której z... Przejdź do książki

Słownik polsko – angielski, angielsko – polski

300000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów z zakresu ogólnego słownictwa polskiego i angielskiego. Przejdź do książki

Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej

Dlaczego w naszej najstarszej pieśni religijnej - Bogurodzicy - obok Matki Bożej pojawia się postać św. Jana Chrzciciela, jako największego po Marii orędownika ludzi zwracających się w modlitwie do Chrystusa? Na to banalne z pozoru... Przejdź do książki

Historia literatury starożytnej

Książka omawia dorobek literacki najważniejszych autorów antycznych na tle epoki oraz analizuje ich dzieła. Każda z dwóch części - literatura grecka i literatura rzymska - poprzedzona jest krótkim wstępem ukazującym rozwój kultury greckiej i rzymskiej.... Przejdź do książki