Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej: Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne

Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej: Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne chomikuj pdf
Data wydania
2016-06-02
Autor
Bogumił Termiński
Liczba stron
259 stron
Czas czytania
4 godziny i 19 minut
Język
polski
Wydawca
CeDeWu
ISBN
9788375568172
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej: Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne" autorstwa Bogumił Termiński

Książka podejmuje niezwykle aktualne zagadnienia dotyczące wyzwań prawnych związanych z rosnącą skalą nielegalnych migracji do europy, prawnych podstaw odróżnienia kategorii uchodźców od migrantów ekonomicznych, aktywności instytucjonalnej unii europejskiej na rzecz wsparcia migrantów i ograniczenia skali obecnego kryzysu migracyjnego, aktywności organizacji pozarządowych, prawnych uwarunkowań problematyki migracji. Punktem odniesienia dla rozważań autora stały się obserwowane w ostatnim czasie problemy i patologie migracyjne: migracja nielegalna, problematyka azylu, sytuacja migrujących kobiet i dzieci oraz społeczno-kulturowe konsekwencje integracji cudzoziemców w nowym kraju. Wśród tematów podjętych w książce wymienić można: – obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej, – migracje nielegalne jako źródło zagrożeń i wyzwań dla polityki, prawa oraz współpracy międzynarodowej, – mechanizmy ochrony pracowników migrujących i członków ich rodzin, – prawne podstawy autonomii pracowników migrujących jako specyficznej kategorii cudzoziemców. Książka prezentuje całość międzynarodowej współpracy w przedmiocie ochrony migrantów, kontroli i zarządzania migracjami oraz prawnej regulacji tego procesu od 1919 roku po szczyt państwa Unii Europejskiej poświęcony problematyce migracji (marzec 2016 r.).

Czy książka "Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej: Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej: Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2016. Natomiast dokładną premierę miała w 2016-06-02 Co więcej, książka Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej: Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka liczy dokładnie 259 stron, co przekłada się średnio na 4 godziny i 19 minut czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu CeDeWu.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości oraz problemów. Poświęcona jest unormowaniom Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącym skargi o stwierdzanie niezgodności z... Przejdź do książki

Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Celem opracowania jest przybliżenie warunków, od spełnienia których uzależnione jest udzielenie ochrony tymczasowej, jak też wskazanie charakteru prawnego powyższej instytucji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto doniosłym zagadnieniem podniesionym w pracy jest również wskazanie, że instytucja ochrony... Przejdź do książki

Demokracja późnej nowoczesności

Oryginalność wkładu Autorów polega na wykorzystaniu do uzupełnienia i rozwinięcia klasycznego modelu demokracji R.A. Dahla koncepcji typów idealnych. Pojęcie typu idealnego wywodzi się z niemieckiej kultury metodologicznej, a konkretnie z prac Georga Jellinka i Maxa... Przejdź do książki

Traktowanie sprawiedliwe i słuszne a minimalny standard traktowania w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

Minimalny standard traktowania oraz traktowanie sprawiedliwe i słuszne znajdują się w centrum szeregu powiązanych ze sobą standardów typowych dla dwustronnych traktatów inwestycyjnych oraz porozumień regionalnych. Naruszenie traktowania sprawiedliwego i słusznego należy do najczęściej podnoszonych przez... Przejdź do książki

Czas na wyleczenie. Przewodnik. Droga do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików.

"Czas na wyleczenie. Przewodnik" -książka zabiera wszystkie dorosłe dzieci alkoholików w niezwykłą podróż w głąb własnego życia, pozwala zrozumieć to, co działo się z nimi w dzieciństwie, i to, co dzieje się z nimi teraz.... Przejdź do książki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4

Stan prawny: czerwiec 2017 r.Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:Prawa pracy:podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,stosunek pracy - pojęcie i... Przejdź do książki

Seks w kulturach świata

Cytat z książki:"Seks w kulturach świata" jest pracą, która powstawała wiele lat. Wyraża ona zainteresowanie autora fenomenem uwarunkowań kulturowych w sferze życia seksualnego. W kolejnych moich publikacjach książkowych znajdowały się rozdziały opisujące te uwarunkowania. Brakowało... Przejdź do książki

Szkice o nowym modelu procesu karnego

Publikacja jest bardzo interesującym zbiorem tekstów poświęconych zmianom polskiej procedury karnej, które zostały wprowadzone nowelą z dnia 27 września 2013 r. i wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Jej autorami są młodzi... Przejdź do książki

Inteligencja społeczna

Nasze reakcje na zachowania innych oraz ich reakcje na nasze zachowania wywierają przemożny wpływa na biologię naszego organizmu, inicjując złożone reakcje hormonalne, które regulują wszystko: od pracy serca po układ odpornościowy. A zatem dobre stosunki... Przejdź do książki