Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne

Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne chomikuj pdf

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Data wydania
2018-02-26
Autor
Iwona Ramus Mgr
Język
polski
Wydawca
Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN
9788380190351
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Wprowadzenie do książki pt. "Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne" autorstwa Iwona Ramus Mgr

Monografia ta porusza w szerokim zakresie zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego zarówno ogólnego, jak i szczegółowego. przedmiotem rozważańproblemy wzbudzające bardzo duże kontrowersje w związku ze zdarzającym się często odmiennym rozumieniem przepisów przez organy podatkowe i przez podatników. Rozdziały pierwszej części poświęcono zagadnieniom ogólnego prawa podatkowego. Omówione w tym miejscu zostały zagadnienia obejścia prawa podatkowego, łącznie ze sposobami przeciwdziałania mu za pomocą przepisów prawa podatkowego poprzez klauzulę obejścia tego prawa. Wskazano też na instytucje finansowe jako podstawowe źródło informacji organów podatkowych, dzięki czemu organy mogą szybko wejść w posiadanie dużej wiedzy na temat zasobów pieniężnych podatnika i źródeł ich pochodzenia. Pokazano również przyznawane przez organy podatkowe ulgi uznaniowe w spłacie podatków w kontekście przyznawanej podatnikom pomocy publicznej. Omówiono również zasady ponoszenia odpowiedzialności przez osoby trzecie za niewykonane przez podatnika, a ciążące na nim, zobowiązania podatkowe. W drugiej części poruszono wybrane problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług. Kolejne rozdziały monografii obejmują zagadnienia podatków dochodowych. Omówiono tu kwestie: opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle najnowszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, zasady konstrukcji ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście zasady równości wobec prawa. W ostatniej części zostały omówione zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu podatkowego samorządu terytorialnego: działalność gospodarcza jako determinanta podatku od nieruchomości, zwolnienie pojazdów specjalnych z podatku od środków transportowych. Sankcyjną stawkę w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w podatku od spadków i darowizn zaprezentowano jako odpowiedź organów podatkowych na wykrycie nieujawnionych dochodów podatnika i zamiaru uniknięcia zapłaty podatku dochodowego o również sankcyjnym charakterze, poprzez wykazanie środków mających swe źródło w pożyczce czy nabyciu praw majątkowych tytułem np. darowizny. Duże znaczenie w podatkach lokalnych ma również możliwość określenia wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych z uwzględnieniem opinii biegłego w podatkach lokalnych. W prawie podatkowym występują przypadki zarówno fakultatywnego, jak i obligatoryjnego korzystania przez organ podatkowy z opinii biegłego. Część samorządową kończy rozdział poświęcony pozycji prawnej samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów podatkowych o specyficznym charakterze. Uwagę zwraca ich kolegialność w połączeniu ze swoistą "autonomią" w systemie organów podatkowych, co ułatwia w znacznym stopniu ustalenie prawdy obiektywnej, niezależnej przecież od bieżących perspektyw budżetowych władzy publicznej. Każde z wymienionych wyżej zagadnień zostało precyzyjnie omówione w oparciu o najnowszą literaturę, orzecznictwo sądów oraz badania naukowe.

Czy książka "Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2018. Natomiast dokładną premierę miała w 2018-02-26 Co więcej, książka Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Terapia schematów. Przewodnik praktyka

Kompleksowe źródło wiedzy na temat cieszącego się coraz większym uznaniem nowego nurtu terapii.Terapia schematów. Przewodnik praktyka to kompletne źródło wiedzy na temat nowego nurtu terapii. Autorzy, wśród nich twórca terapii schematów Jeffrey E. Young, w... Przejdź do książki

Za progiem śmierci. O tych, którzy widzieli zaświaty

Światło na końcu tunelu – czy tak wygląda śmierć?Co nas czeka po śmierci? Czy faktycznie oznacza ona definitywny koniec życia? Czy można pozbyć się lęku przed tym, co nieuniknione?Wielu paraliżuje świadomość końca ziemskiego życia. Myśląc... Przejdź do książki

Podatek bankowy

Prekursorem koncepcji podatku bankowego był John M. Keynes (1883-1946). Problem wprowadzenia tego podatku - rozumianego jako podatek antykryzysowy ograniczający niektóre ryzykowne transakcje, zasilający fundusze naprawcze oraz zasilający budżet - jest dyskutowany zarówno w Unii Europejskiej,... Przejdź do książki

Socjologia i antropologia

Zbiór prac socjologiczno-filozoficznych opublikowanych w latach 1904-1938, które przyniosły największą sławę filozofowi.Tom zawiera pisma takie jak: Zarys ogólnej teorii magii, forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, związki psychologii i socjologii w sferze faktów i... Przejdź do książki

Resocjalizacja. Tom 2.

Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do... Przejdź do książki

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych nr 07/2017

Opodatkowanie sieci gazowych.Podatkowoprawne aspekty zapłaty podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na zasadach obowiązujących osoby prawne.Zaskarżenie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości.Kontrasygnata skarbnika gminy w orzecznictwie sądu najwyższego.Adres Elektroniczny jako element pełnomocnictwa złożonego przez profesjonalnego pełnomocnika.Podatek... Przejdź do książki

Psycholingwistyka. Chomsky a psychologia

Dlaczego psycholingwistyka? Teoria generatywna vivarium Teoria Chomsky'ego: założenia podstawowe Teoria Chomsky'ego: wersja z r. 1957 Teoria Chomsky'ego: wersja z r. 1965 Eksperymenty psychologiczne Uzasadnienie badań psycholingwistycznych Badania oparte na teorii Chomsky'ego w wersji z r.... Przejdź do książki

Co znaczy konserwatyzm

Roger Scruton jest pisarzem, filozofem i komentatorem. Uczestniczy w bieżących debatach politycznych i kulturalnych z pozycji myśliciela konserwatywnego i jest znany jako zaciekły polemista. Regularnie publikuje felietony prasowe. Jest członkiem Royal Society of Literature i... Przejdź do książki

Wykład nauk przeznaczony do pomocy w domowem wychowaniu panien. Cz. przedwstępna

„Na drodze wiedzy i umysłowego rozwinięcia nie ma zaiste dość skutecznej pomocy, ale też nie ma polinezyjskiego tabu; nie ma w poprzek granitowych murów i w imię Boże stawianych zakazów. Społeczeństwo zdaje się mówić do... Przejdź do książki

Konstytucyjno-ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Zgromadzone dokumenty dotyczą zgodnie z tytułem z zasady lat 2003-2005, a tylko w niewielkim stopniu okresu wcześniejszego. Główne dokumenty są zamieszczone na ogół w całości lub skrócone o fragmenty nieistotne dla zasadniczego tematu zbioru. Opracowanie... Przejdź do książki

Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne, problemy lokalne

Opiniowana praca wpisuje się w nurt opracowań z przesłaniem edukacyjnym zgodnie z artykułowanym przez Autorów przedmiotem jako () analizy dotyczącej rozwoju problemu narkotykowego i jego etiologii, przestępczości narkotykowej (aspekty globalne i problemy lokalne) wpływu narkotyków... Przejdź do książki