Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia chomikuj pdf
Data wydania
2017-10-24
Autor
Joanna Godawa
Język
polski
Wydawca
Impuls
ISBN
9788380953895
Ocena
8.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Zarys książki pt. "Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia" autorstwa Joanna Godawa

Monografia stanowi drugi tom serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”. Na kartach tej książki towarzyszymy „osobom z niepełnosprawnością na ścieżkach życia”, aby wpierać ich edukację, podejmowane działania terapeutyczne oraz umożliwiać jak najpełniejsze funkcjonowanie w życiu kulturalnym i społecznym. Publikacja zawiera artykuły napisane przez specjalistów teoretyków i praktyków zajmujących się istotą niepełnosprawności, funkcjonowaniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w społeczeństwie oraz ich szeroko pojętym uczestnictwem w kulturze i terapii. Autorzy podjęli kwestie związane z terapią dzieci, intensyfikacją edukacyjnych działań środowiskowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz sytuacją społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Badacze przyjrzeli się również zjawisku liminalności w kontekście przekraczania drugiego progu edukacyjnego przez ucznia z chorobą przewlekłą uczącego się w klasie integracyjnej, a także możliwościom udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Poza tym analizie poddano twórczą, plastyczną działalność uczniów lekko niepełnosprawnych intelektualnie. Publikację zamykają artykuły dotyczące doświadczeń praktycznych na polu edukacji, terapii, wsparcia i szeroko pojętego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Czy książka "Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez setki ludzi każdego wieczora. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i wielkich opłat. Została wydana w roku 2017. Natomiast dokładną premierę miała w 2017-10-24 Co więcej, książka Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Impuls.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Życie wysłuchane

„Ta książka opowiada o naszej potrzebie rozmowy, potrzebie zrozumienia i bycia zrozumianym. Mówi też o słuchaniu siebie nawzajem, nie tylko o słuchaniu słów, ale także ciszy między nimi. Nie opisuje żadnego magicznego procesu. To część... Przejdź do książki

Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości

Książka składa się z czterech głównych rozdziałów. Pierwszy ma charakter teoretyczny. Przedstawiono w nim najważniejsze tezy socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne odnoszące się do sensu życia w kontekście przemian społecznych (w tym samotności osób starszych) oraz... Przejdź do książki

Kodeks pracy

Stan prawny: 7 sierpnia 2017 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 września 2017 r. i 1 września 2018 r.Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone... Przejdź do książki

Wizja idealnego społeczeństwa w renesansowych utopiach

Próba możliwie bezstronnego przedstawienia głównych założeń trzech utopii społecznych: Morus "Utopia", Campanella "Miasto Słońca", Bacon "Nowa Atlantyda".Autor wyjaśnia:- główne pojęcia związane z tematyką utopii,- dlaczego ludzie wciąż poszukają szczęścia i swoistego "ziemskiego raju",- trzy utopijne... Przejdź do książki

Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik

Książka zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej systemowym. Wskazano najważniejsze przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zwrócono... Przejdź do książki

Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym

Prezentowana publikacja ma służyć przedstawieniu:czynności dokonywanych wobec lub przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu,różnice w czynnościach pełnomocnika z urzędu i z wyboru,praw i obowiązków strony, składającej wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,odmowy ustanowienia pełnomocnika... Przejdź do książki

Elita władzy

"Elita władzy" zajmuje istotne miejsce wśród literatury paradygmatu konfliktu społecznego. Przedmiot zainteresowania autora, reprezentującego radykalny nurt refleksji nad tym zjawiskiem, stanowią nierównomierna dystrybucja władzy w społeczeństwie oraz nadmierna jej kumulacja na poziomie potężnych elit, jako... Przejdź do książki

Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik

Jan Paweł II i Benedykt XVI to dwaj ostatni papieże, których wiele łączy. Prawie rówieśnicy, obaj z Europy Środkowej, choć w czasie tragicznych wydarzeń II wojny światowej znaleźli się po przeciwnych stronach frontu. Razem brali... Przejdź do książki

Analiza porównawcza polityki energetycznej importerów i eksporterów surowców energetycznych na przykładzie Niemiec i Arabii Saudyjskiej – perspektywa geoekonomiczna

Przedmiotem badań jest polityka energetyczna Niemiec i Arabii Saudyjskiej w perspektywie geoekonomicznej. Jest to pierwsza publikacja, która porównuje te państwa pod tym kątem. O ile Arabia Saudyjska dąży do utrzymania roli ropy naftowej jako najważniejszego... Przejdź do książki

Odzyskać wolność dla Polski i Polaków

W 1989 roku mieliśmy szansę na odzyskanie wolności. Nie skorzystaliśmy z niej. Zostaliśmy zdradzenie przez "elity", a potem było coraz gorzej. Wolność (tak indywidualna, jak i narodowa) była w Polsce zabijana. Dziś niewiele jej został.... Przejdź do książki