Paradygmaty dla metaforologii

Paradygmaty dla metaforologii chomikuj pdf

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić Paradygmaty dla metaforologii. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Tytuł oryginalny
Paradigmen zu einer Metaphorologie
Data wydania
2017-02-28
Autor
Hans Blumenberg
Liczba stron
252 strony
Czas czytania
4 godziny i 12 minut
Język
polski
Tłumaczenie
Bogdan Baran
Wydawca
Aletheia
ISBN
9788365680082
Ocena
7.00 / 10.00
Kategoria
Filozofia, Etyka

Wprowadzenie do książki pt. "Paradygmaty dla metaforologii" autorstwa Hans Blumenberg

Jeden z najoryginalniejszych w XX wieku filozofów niemieckich, hans blumenberg (1920–1996), z pewnością nie został jak dotąd należycie doceniony w polsce. Mimo kilku przekładów pozostaje myślicielem na wskroś elitarnym. tymczasem jego koncepcje mają istotne znaczenie dla zrozumienia ideowych podstaw epoki nowożytnej, a w konsekwencji – naszej współczesności. Niniejsza stosunkowo wczesna książka (1958) była programowa dla późniejszych badań Blumenberga nad przejściem od średniowiecza do nowożytności, należy też dzisiaj do klasyki studiów nad miejscem metafory w myśleniu prowadzonych od Nietzschego przez Derridę po George’a Steinera. Znajdziemy w tym tomie zarys „metaforologii”, nauki badającej metafory „absolutne”, czyli wymykające się konceptualizacji w danym okresie, a zarazem stanowiące jej podłoże. Tę funkcję pełniły takie omawiane przez autora idee i wyobrażenia, jak „przemożna” czy „naga” prawda, podróż, księga i struktury geometryczne (krąg, kula). Od (niezauważalnej) dominacji danej absolutnej metafory w określonej epoce zależy rozumienie prawdy i stosunek do niej czy postrzeganie miejsca człowieka we wszechświecie. Zrywanie z pewnymi fundamentalnymi wyobrażeniami może być podstawą kształtowania się nowej epoki intelektualnej. Tak właśnie Blumenberg pojmuje na przykład nowożytność: jako, hasłowo biorąc, walkę z metaforą koła (świat skończony, cykliczny, zamknięty, o wyraźnie zaznaczonym środku). Nowożytność jest formacją spod znaku linii prostej.

Czy książka "Paradygmaty dla metaforologii" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Paradygmaty dla metaforologii prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Oryginalny tytuł (nazwa międzynarodowa) ksiązki to Paradigmen zu einer Metaphorologie. Została wydana w roku 2017. Natomiast dokładną premierę miała w 2017-02-28 Co więcej, książka Paradygmaty dla metaforologii wpisuje się w gatunek Filozofia, Etyka. Książka liczy dokładnie 252 strony, co przekłada się średnio na 4 godziny i 12 minut czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Aletheia.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Logika i filozofia

Niniejszy wybór pism zawiera prace z dziedziny logiki i filozofii poświęcone zarówno problemom logiki formalnej, jak i zagadnieniom praktycznym dotyczącym społeczeństwa wolnego, filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego, autorytetu i różnych implikacji stąd płynących, logiki religii.Gdyby zapytać, kim... Przejdź do książki

Kondycja ponowoczesna

Kondycja ponowoczesna (La condition postmoderne) jest chyba najgłośniejszą, jeśli nie najważniejszą, książką Jean-François Lyotarda.Chociaż, jak wyjaśnia na wstępie sam autor, została napisana na zamówienie i w tym sensie ma charakter okolicznościowy, i chociaż z pozoru... Przejdź do książki

Czarownica

"Jules Michelet - pisarz co najmniej tak samo wybitny, jak historyk - zajął się analizą i krytyką diabła w jedenj z najbardziej fascynujących form jego działania, w jego działaniu przez kobiety, to znaczy zajął się... Przejdź do książki

Popper i Kuhn. Giganci filozofii nauki XX wieku

Karl Popper (1902-1994) i Thomas Kuhn (1922-1996) to dwaj najbardziej wpływowi filozofowie nauki XX wieku. Pierwszy jest twórcą naukowej metodologii zwanej falsyfikacjonizmem, według której najważniejszy etap uprawomocnienia każdej teorii naukowej, polega na jej falsyfikacji, czyli... Przejdź do książki

Wstrząsy

Jeśli wierzyć Stieglerowi, a po lekturze tej książki nie sposób postąpić inaczej, cyfryzacja prowadzi do radykalnego przewrotu w polu wytwarzania, przekazywania i odbioru wiedzy, a jej nieredukowalnie farmakologiczny charakter stanowi główną stawkę polityczną naszych czasów.... Przejdź do książki

Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm

Tom zawiera pierwszą książkę niemieckiego filozofa Friedricha Nietzschego (1844–1900) – opublikowane w 1872 roku „Narodziny tragedii z ducha muzyki”. Ten traktat zamknął młodemu profesorowi filologii klasycznej drogę do akademickiej kariery, ale otworzył przed nim całą... Przejdź do książki

Mała propedeutyka filozofii naukowej

Książka jest wstępem do filozofii naukowej. Autor w rozdziale pierwszym przedstawia charakterystykę filozofii naukowej, a w dalszych sześciu rozdziałach poszczególne jej koncepcje. Na końcu książki umieszcza podsumowanie i wskazuje na perspektywy filozofii naukowej. Problematyka w... Przejdź do książki

Człowiek i państwo

Klasyczne dzieło czołowego francuskiego personalisty, kładące fundament pod zmianę stosunku Kościoła katolickiego do demokracji, któremu wyraz dał Sobór Watykański II. Autor polemizuje z interpretacjami demokracji, które przeciwstawiają ją katolickiej nauce społecznej, i wskazuje na duchowe... Przejdź do książki

Psychologia miłości. Sztuka prowadzenia sporów.

Przedmiotem niniejszej rozprawki Schopenhauera są takie chwyty, których używają w sporze ci, co za wszelką cenę- a więc i za cenę prawdy i słuszności, poprawności wywodu- chcą koniecznie "postawić na swoim", zrobić tak, żeby było... Przejdź do książki

O wolności ludzkiej woli

Jak pisze Jan Garewicz Wola ponadindywidualna jest u Schopenhauera przede wszystkim synonimem rzeczy samej w sobie. Sens tej tezy sprowadza się do stwierdzenia, że istotą świata jest bezwzględna wolność. Taka wolność nie może się w... Przejdź do książki

Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Ateizm Juliana Bagginiego został wydany w prestiżowej oksfordzkiej serii Bardzo Krótkich Wprowadzeń, którą tworzą książki pod wieloma względami modelowe. Niewielkich rozmiarów publikacje adresowane do szerokiego grona odbiorców odznaczają się dbałością o jasność wywodu, która jednocześnie... Przejdź do książki

Działanie, moralność, podmiotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela

Książka przedstawia próbę całościowego spojrzenia na stanowisko amerykańskiego filozofa Thomasa Nagela (ur. 1937) w etyce, a nazwą, jaką dla jego ujęcia proponuje jest pluralizm racji. Jest to stanowisko, w którym ważną rolę odgrywa część deontologiczna,... Przejdź do książki