Poezja

Wiersze

Tom ten jest pierwszym z przygotowanej serii utworów wybranych Adama Mickiewicza, którą pragniemy uczcić przypadającą w 1998 roku dwusetną rocznicę urodzin wielkiego poety, którego twórczość w sposób szczególny zaważyła na naszej świadomości narodowej.Tom zawiera wiersze... Przejdź do książki

Zgoda na świat

To kolejny tomik ks. Twardowskiego emanujący, jak zwykle, wiarą w człowieka i w miłość.Poetycka zachęta do odkrywania tej tajemnicy, ciągłego odkrywania jej na nowo. To może pomóc w próbie przezwyciężenia samotności i trwogi wobec rzeczy... Przejdź do książki

Opowieść z innego świata

Opo­wieść z in­ne­go świa­taŚnieg jak po­sąg ra­mio­na­mi trzy­mał  chmu­ry kred­kę i wy­cho­dził świat  dłu­gi bar­dzo jak rze­ka lub szy­na  w drze­wach krą­głych jak pa­cior­kach lamp.   Wo­da cie­kła, gdy ce­dro­wą ar­ką  jak za­baw­ką -- czło­wiek świat na­wie­dził  i le­żą­ce pod... Przejdź do książki

W Szwajcarii

Poemat miłosny napisany przez Juliusza Słowackiego w latach 1835-1838. Tematem jest zawód miłosny podmiotu lirycznego. Przejdź do książki

Żyłem

Czy Władysław Broniewski zasługuje jedynie na miano rewolucyjnego barda?Oto poeta, jakiego prawie nie znamy, o którym zapomnieliśmy: Broniewski liryczny, pełen bólu i cierpienia, ale również radości przeżywania świata. Prawdziwy poeta "ludzkich spraw", bliski każdemu żyjącemu... Przejdź do książki

Barwy lata

Zbiór wierszy ,,Barwy lata" to uczta dla zmysłów dziecka. Autorka przedstawia w magiczny sposób ziemię, jak malarz słowami obrazuje krajobrazy natury i wyzwala w czytelniku zmysły otaczających zapachów: zboż, kwiatów, lasu.Wiersze z tomiku są dostępne... Przejdź do książki

Czterdzieści dni

"Czterdzieści dni" to wiersz lament, poetycka kronika krzywd (doznanych przez matkę i syna ze strony sadystycznego ojca), która przekształca się w przejmujące świadectwo przepracowywania traum, w zapis bolesnej wędrówki z piekielnych czeluści pamięci, ze środka... Przejdź do książki

Cenzor-krytyk

Cen­zor-kry­tykNo­szą pió­ra na gło­wach dzi­cy --  Ta­kie też jest i two­je pió­ro,  Sko­ro nie wiesz na­wet róż­ni­cy  Mię­dzy Kry­ty­ką a Cen­zu­rą.   Dru­giej ni­wa, czy złą, czy ży­zną --  Ni­g­dy wła­sną!... lecz pierw­szej si­ły  Są jej wła­sne, są... Przejdź do książki

Co nam zostało z tych lat

Lata dwudzieste, lata trzydzieste... Niezwykły okres w historii Polski XX wieku. Rozpoczął go wybuch radości z odzyskanej niepodległości, po czym nastąpił niebywały entuzjazm w budowaniu odrodzonej Ojczyzny. Także w dziedzinie kultury: literatury, kinematografii, teatru, kabaretu.... Przejdź do książki