Studia o metaforze. Cz. 2

Studia o metaforze. Cz. 2 chomikuj pdf
Data wydania
1983-01-01
Autor
Praca Zbiorowa
Liczba stron
267 stron
Czas czytania
4 godziny i 27 minut
Język
polski
Wydawca
Ossolineum
ISBN
830401355
Ocena
7.00 / 10.00
Kategoria
Językoznawstwo, Nauka O Literaturze

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Czy książka "Studia o metaforze. Cz. 2" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Studia o metaforze. Cz. 2 prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 1983. Natomiast dokładną premierę miała w 1983-01-01 Co więcej, książka Studia o metaforze. Cz. 2 wpisuje się w gatunek Językoznawstwo, Nauka O Literaturze. Książka liczy dokładnie 267 stron, co przekłada się średnio na 4 godziny i 27 minut czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Ossolineum.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

RYTUAŁ I DEMAGOGIA – TRZYNAŚCIE SZKICÓW O SZTUCE ZDEGRADOWANEJ

Socrealizm, w którym rygorystycznie skodyfikowany rytuał łączył się z arogancką demagogią, a główną postacią pozytywną od takich czy innych zawikłań był "towarzysz z bezpieczeństwa", stanowi najwyższy przejaw sztuki totalitarnej. W Polsce doktryna ta szybko, bo... Przejdź do książki

Jak analizować poezję na maturze

Autorka w sposób przystępny objaśnia najważniejsze reguły i zasady, dotyczące trudnej sztuki interpretacji poezji: uczy jak pisać esej interpretacyjny i przeprowadzać analizę porównawczą wierszy (omawia kolejne etapy tworzenia pracy maturalnej), przypomina najważniejsze zagadnienia z teorii... Przejdź do książki

Romantyzm. Nowe spojrzenie

Opowieść o literaturze romantycznej, w której autorka stara się odejść od tradycyjnej szkolnej interpretacji i zwraca uwagę na to, co może fascynować współczesnego czytelnika. Z wnikliwością, lekkością i prostotą porusza nie tylko problemy literackie. W... Przejdź do książki

Tryptyk piastowski Juliana Ursyna Niemcewicza

W trudnym, napiętnowanym dramatyzmem okresie 1792–1830 w Niemcewiczu widziano kwintesencję polskości i pewien typ jej reprezentatywności. „Piękny starzec”, którego wizerunek urabiała opinia publiczna na wzór „sławnych mężów” Plutarcha, wychodził ze swoimi poglądami i postawami oraz... Przejdź do książki

Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne

Książka stanowi próbę pogłębienia zrozumienia zjawiska desygnacji gatunkowej – poprzez uwzględnienie modelu pojęciowego – w ramach szeroko pojętego nurtu językoznawstwa kognitywnego. Do opisu zjawiska desygnacji gatunkowej autor posłużył się bogatym materiałem z języka angielskiego i... Przejdź do książki

Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918 – tom I

Pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy „Agonia i nadzieja” ukazywała się w odcinkach w „Przeglądzie Tygodniowym”, Stefan Kisielewski pisał: „Tydzień w tydzień Piotr Kuncewicz, ów niestrudzony czytacz, nie Syzyf, lecz Herkules, omawia sylwetki i książki WSZYSTKICH... Przejdź do książki

Przygodność, ironia i solidarność

Książka Richarda Rorty’ego, w Stanach Zjednoczonych wydana po raz pierwszy w 1989 roku, a w Polsce – w połowie lat dziewięćdziesiątych, nadal wzbudza żywe emocje, i to nie tylko wśród filozofów. Rorty analizuje wyzwania, z... Przejdź do książki

Comment le dire en polonais?

Guide practique converstation pour les voyageurs avec la trânscription phonétique française. Przejdź do książki

Słowo i milczenie bohatera Polaków

Utwór pomyślany został jako dzieło otwarte, Mickiewicz pisał go wiele lat i nie zamknął. Najpierw w tomie „Poezyj" w 1823 ukazała się II i IV cz. Po latach w 1832 „Dziady” zostały powiększone o III... Przejdź do książki

Literatura polska po 1939 roku

Opis najnowszej historii literatury polskiej, łączy spojrzenie na rozwój literatury w kraju i na emigracji z analizą przemian artystycznych i najważniejszych wydarzeń historycznych tego okresu. Analizę ważniejszych utworów ilustrują cytaty, na końcu książki znajdują się... Przejdź do książki

Regards sur l’oral et l’écrit

Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom wynikającym z różnorodności perspektyw badawczych zastosowanych do analiz języka mówionego i pisanego, traktowanych jako uzupełniające się odmiany jednego systemu.Część I (językoznawcza) dotyczy specyfiki języka komunikacji elektronicznej, będącego swoistym skrzyżowaniem wersji pisanej... Przejdź do książki