Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat

Dzieje cesarstwa rzymskiego znakomicie opowiedziane piórem prof. Aleksandra Krawczuka. Tom pierwszy (...) przedstawia liczący ponad 250 lat okres zwany pryncypatem. Okres rządów od Augusta - założyciela cesarstwa, po czasy Aleksandra Sewera. Przejdź do książki

Poczet cesarzy rzymskich. Dominat

Dzieje cesarstwa rzymskiego znakomicie opowiedziane piórem prof. Aleksandra Krawczuka. Tom drugi "Pocztu cesarzy rzymskich" jest prezentacją losów władców, którzy kolejno panowali w latach 235-476. Obejmuje okres od Maksyma Traka aż do złożenia z tronu Romulusa... Przejdź do książki