Pan Samochodzik i jego autor. O książkach Zbigniewa Nienackiego dla młodzieży

Od Autora: Powieści Zbigniewa Nienackiego o przygodach Pana Samochodzika są do dziś niezwykle popularne i stanowią rzadki przykład sukcesu pisarskiego. Nienacki był mistrzem atrakcyjnej fabuły. Napisał serię dwunastu książek opisującycych przygody Pana Tomasza oraz trzy... Przejdź do książki

Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego

Prezentowana monografia dotyczy problematyki interpretacji prawa karnego materialnego. Autor za najbardziej przydatną do tego celu uznał derywacyjną koncepcję wykładni przewidującą przeprowadzenie procesu interpretacji każdego przepisu przez wszystkie typy dyrektyw.  Dostrzec można także wyraźną tendencję w... Przejdź do książki

Tuskuland

satyryczny rozrachunek z polską sceną polityczną ostatnich lat. Tak naprawdę tę książkę napisali wszyscy, którzy współtworzyli zieloną wyspę premiera Donalda Tuska. I Pan, i Pani, i nasi wybrańcy z ulicy Wiejskiej. Autor jest tylko subtelnym... Przejdź do książki

Wyspy dobrej nadziei

Autor w interesującej formie diariusza pisanego przez głównego bohatera książki, pastora Piotra Borresena, do przyjaciela i powiernika, kreśli szeroką panoramę życia na Wyspach Owczych w czasach duńskiego absolutyzmu za panowania Fryderyka III. Przejdź do książki

Agent nr 1

Autor o swoim bohaterze:Kim był "Agent nr 1", bohater tej powieści? Czym zasłużył sobie u Niemców na trzy wyroki śmierci, u Polaków na wysokie odznaczenia, a u Greków na miano półboga? W jaki sposób zdołał... Przejdź do książki

Komiks i okolice pornografii. O seksualnych stereotypach w kulturze masowej.

To dość niezwykła książka. Autor z zadziwiającą erudycją i dogłębną znajomością tematu, posługuje się bogatym aparatem naukowym w formie przypisów i bibliografii po każdym rozdziale pracy. Umie pisać o sprawach jakże figlarnych, w naszej kulturze... Przejdź do książki

Ja, Kaligula. Pamiętnik szaleńca

Autor, poeta i prozaik, podjął literacką próbę nowej interpretacji postaci Kaliguli, udowadniając niejednokrotnie bezzasadność kierowanych pod jego adresem zarzutów. Motywy zachowania swego bohatera tłumaczy poprzez pogłębioną analizę realiów epoki oraz osobowości cesarza. Pasjonujący obraz życia... Przejdź do książki

Niewydolność serca

Autor w sposób syntetyczny przedstawia przyczyny, patogenezę, diagnostykę i leczenie niewydolności serca, opierając się na doniesieniach piśmiennictwa światowego. Przejdź do książki

Z mojego młyna. Felietony filmowe

Zbiór felietonów filmowych pisanych w latach 1990-1997 przez reżysera takich filmów jak Sól ziemi czarnej czy Perła w koronie. Autor w charakterystycznym dla siebie ironicznym tonie przywołuje wspomnienia o wielu postaciach polskiego kina - można... Przejdź do książki

Pojazdy Armii Krajowej w powstaniu warszawskim

Monografia historyczna wydana z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Autor, od wielu lat specjalizujący się w tematyce wojskowych pojazdów i samochodów, rzetelnie opisuje powstańcze wysiłki dozbrajania się w broń na kołach i gąsienicach. Zebrał... Przejdź do książki