Opactwo Sankt Gallen a Polska

Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w dniu 11 listopada 1999 r. Sesja towarzyszyła otwarciu ekspozycji ‘‘Kultura Opactwa Sankt Gallen’‘.red. nauk. Jerzy Wyrozumski i Werner Vogler. Przejdź do książki

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939

Niniejsza rozprawa została opracowana na podstawie różnorodnych materiałów. Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się archiwalia, zwłaszcza zespół Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Spuścizna ta jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Krakowie. Jest to potężny zespół... Przejdź do książki

Rynek Nieruchomości w Polsce

Książka powstała na podstawie badań prowadzonych przez autorów w Instytucie Gospodarki Mieszkaniowej oraz w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zawarto w niej podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości: rynku, obsługujących go podmiotach, nagromadzonym zasobie gruntów i budynków... Przejdź do książki

Dwie księżne Czartoryskie

..pierwsze tak obszerne opracowanie poświęcone dwóm żonom księcia Władysława Czartoryskiego (1828-1894), polityka emigracyjnego, założyciela Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Przejdź do książki

Madonna Busowiska

Nowela autorstwa Władysława Łozińskiego wydana w Krakowie w 1892. Jej pierwodruk pojawił się w Przeglądzie polskim w 1886. Akcja dzieje się na wsi w Galicji ok. 1875. W sposób realistyczny ukazuje hierarchię tamtejszych grup społecznych.... Przejdź do książki

Sonata dla Miriam

Refleksyjna powieść o stracie, przezwyciężaniu smutku i poszukiwaniu korzeni, w duchu późnych filmów Kieślowskiego. Kompozytor Adam Anker, urodzony w Krakowie, od lat mieszka w Nowej Zelandii z córką, którą sam wychował. Jej nagła śmierć wytrąca... Przejdź do książki

Atlas roślin i surowców leczniczych

Tom III podręcznika Farmakognozji AM w Krakowie. Przedstawiono w nim ryciny i przekrój surowców farmakognostycznych. Przejdź do książki

Flis

Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi – czteroczęściowy poemat barokowy Sebastiana Fabiana Klonowica opublikowany w Krakowie w 1595. Trzy lata później wydano jego wznowienie w poszerzonej wersji (wersy od... Przejdź do książki

Nauka o pasiekach

Reprint z 1631 roku, techniką fotooffsetową wykonany w Drukarni Narodowej w Krakowie z egzemplarza udostępnionego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy numerowanych na zamówienie Zjednoczenia Księgarstwa. Nr XVII Przejdź do książki

Kościół Mariacki w Krakowie

Kościół Mariacki wrósł na trwałe w dziejach królewskiego grodu, stając sie z czasem "mieszczańską katedrą", miejscem codziennych modlitewnych spotkań oraz podniosłych uroczystości krakowskiego patrycjatu. Przejdź do książki