Dzieje Polski a współczesność

Książka popularnonaukowa ukazująca historię kultury świeckiej w Polsce od czasów przedchrześcijańskich do zakończenia II wojny światowej. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów m in. Bronisław Geremek, Janusz Tazbir i Andrzej Nowicki. Przejdź do książki

Zawsze wierni, wrzesień-październik 1997

ks. Karol Stehlin FSSPX: Artykuł wstępnyZ życia Tradycji Polemika z „Tygodnikiem Powszechnym”Z życia Tradycji List ks. Karola Stehlina do wiernych Tradycji katolickiej w PolsceZ życia Tradycji Polemika z ks. D. J. OlewińskimZ życia Tradycji Rok... Przejdź do książki

Ślązacy w świecie

Jan Cofałka obdarowuje nas barwnymi portretami słynnych Ślązaków, którzy zdobyli sławę nie tylko w Polsce, m.in.: Piotra Beczały, Ewy Demarczyk, Juliusza Grządzieli, o. Leopolda Moczygemby, rodu Lipowczanów, Adama Makowicza, rodu Olszaków, o. Edmunda Szeligi, Floriana... Przejdź do książki

Star Wars „Generał” Skywalker #2

"Generał" Skywalker 2 jest dwudziestym siódmym komiksem serii Empire wydanym w Polsce przez wydawnictwo Mandragora. Przejdź do książki

Poszerzanie mostów

Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane... Przejdź do książki

Polska. Podręczny leksykon geograficzny

Bardzo praktyczne wydanie z informacjami o Polsce. Opisy miejscowości, rzek, jezior i gór z dokładnymi danymi. Przejdź do książki

System podatków i opłat samorządowych w Polsce

Rosnące znaczenie dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w sytuacji gdy korzystają one z władztwa podatkowego, jest jednym z ważniejszych przejawów decentralizacji finansów publicznych - procesu, jaki zachodzi w wielu współczesnych państwach.Zasadniczym celem publikacji jest... Przejdź do książki

Biuletyn IPN nr 1 (12)/2002

KALENDARIUM IPNROZMOWY BIULETYNU*CENA WYGRANEJ. O problemach wsi w PRL z Tomaszem Berezą, Leszkiem Próchniakiem, Ryszardem Śmietanka-Kruszelnickim rozmawia Barbara PolakPRAWO I HISTORIA*Dariusz Wituszko - SKAZANI PRZEZ WYMIAR NIESPRAWIEDLIWOŚCI*Stanisław Jankowiak - REFORMA ROLNAKOMENTARZE HISTORYCZNE*Stanisław Jankowiak - WIELKOPOLSKI... Przejdź do książki

Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach

Opracowanie to istotnie poszerza naszą wiedzę dotyczącą sytuacji ludności wiejskiej w Polsce o niepewnych dochodach. Jest to fakt niewątpliwy. Oryginalny, samodzielnie zebrany i bardzo staranie oraz poprawnie przetworzony materiał źródłowy pozwoliły Autorowi na przedstawienie tekstu... Przejdź do książki