Slash. W jamie węża.

W latach osiemdziesiątych samym tylko riffem „Welcome To The Jungle” porozstawiał glammetalową konkurencję po kątach. Wstępem do „Sweet Child O’ Mine” zabił ćwieka tym, który gderali, że w rocku już wszystko zagrano. W dłoniach Gibson... Przejdź do książki

Byliny

Przełożyli z jęz. rosyjskiego: Czesław Jastrzębiec-Kozłowski (13 utworów), Tadeusz Łopalewski (3), Tadeusz Chróścielewski (2).Wybrał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Marian Jakóbiec Przejdź do książki

Czuang-Dze: Myśli wybrane

Opis książkiCzuang-Dze: Myśli wybrane - przekład z oryginału chińskiego z wstępem, komentarzem i rozprawką: Nakładem Tygodnika "Kuźnica"Reprint - Reprodukcja techniką fotooffsetową z oryginału z roku 1937 Wykonana przez Oficynę Wydawniczą Hairesis 1991.Zhuangzi, Czuang-cy, Czuang-Czou, właściwie... Przejdź do książki

Wybór poezji

Wstępem i komentarzem opatrzył Wiktor Jakubowski Przejdź do książki

Wędrówka za trzy morza

Książka autorstwa rosyjskiego podróżnika i kupca, w której opisał swoją sześcioletnią podróż po takich obszarach jak Persja, basen Morza Arabskiego, Indie.Wstępem i objaśnieniami zaopatrzyli Wiktor Jakubowski i Helena Willman-Grabowska. Przejdź do książki

Droga

Ze staroosmańskiego przełożyli Andrzej Ananicz i Małgorzata Łabęcka-Koecherowa. Wybrała, przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Małgorzata Łabęcka-Koecherowa. Przejdź do książki

Pracownik umysłowy i inne pisma

Na publikację składa się pierwsze polskie tłumaczenie trzech spośród czterech części Pracownika umysłowego. Poprzedzone jest ono wstępem, w którym zostały prześledzone losy machajewszczyzny i jej związki z różnymi nurtami politycznymi, od trockizmu po neokonserwatyzm. Jeden... Przejdź do książki

Traktat o kamieniu filozoficznym

Z łaciny przełożył oraz wstępem i komentarzami opatrzył Roman Bugaj. Jest to tłumaczenie z kopii Hieronima Pinocciego (1613-1676), nieodnalezionego traktatu Sędziwoja.Tłumaczenie to poprzedzone zostało bardzo wnikliwym wstępem i komentarzami dr Romana Bugaja. Przejdź do książki

Jak wygrać przyjaźń? Instrukcja obsługi

Ewa: Czy przyjaźń jest podstawową formą miłości, czy raczej poprzedza miłość, jest wstępem do miłości?Marek Dziewiecki: Jest formą niezwykłe dojrzałej miłości, a nie jedynie fazą poprzedzającą.Ewa: Czy dlatego szukamy przyjaźni, bo człowiek nie może żyć... Przejdź do książki

Thangka – Magiczny Tybet

Album zawiera kolorowe reprodukcje tybetańskich zwojów malarskich thangka. Album poprzedzony jest wstępem, przybliżającym sztukę tybetańską i jej buddyjskie źródła, a także proces tworzenia thanek.Zasadnicza część albumu to prezentacja 52 thanek, zamieszczonych w całości oraz w... Przejdź do książki