Czary miłosne

"Sowizdrzał świętokrzyski" wyniknął może, jak chcą niektórzy z rewindykacji folklorystycznych, "Czarów miłosnych" do świętokrzyskiego folkloru nie da się zredukować, rewindykacja artystyczna dotyczy tu całej tradycji renesansowo-barokowej literatury staropolskiej, która, choć jest głównie szlachecka, po wiekach... Przejdź do książki