Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze

Zamieszczone w niniejszym tomie eseje pochodzą z trzech książek W.G. Sebalda: Die Beschreibung des Unglücks (1985), Unheimliche Heimat (1991) i Logis in einem Landhaus (1998). Obiektami dociekań i interpretacji albo bohaterami esejów niemieckiego autora są... Przejdź do książki

Pozytywizm. Język epoki

Praca ta jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej w październiku 2000 r. przez Pracownie Literatury II Połowy XIX Wieku Instytutu Badań Literackich PAN.Zamieszczone tu teksty referatów wygłoszonych przez historyków literatury, a także przez historyka filozofii... Przejdź do książki

Dziwna panna Ruth. Podwójna zbrodnia siostry Diany

Laurentiu Fulga (ur. 1916), od lat pełniący funkcję wiceprezesa Rumuńskiego Związku Pisarzy, jest - także od lat - jednym z najpoczytniejszych prozaików swego kraju. (...) Zamieszczone w niniejszym tomiku dwa opowiadania pochodzą z debiutanckiego zbioru... Przejdź do książki

Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach

Niniejsza publikacja przedstawia osiągnięcia badawcze oraz refleksję naukową pracownikównaukowych z ośrodków naukowych z całej Polski. Zamieszczone w niniejszymzbiorze artykuły zawierają interesujące rozważania na temat aktualnych problemów związanychz teoretycznymi, metodycznymi i praktycznymi problemami w dziedzinie naukio... Przejdź do książki

Gwałt na Melpomenie

Felietony teatralne, zamieszczone w "Wiadomościach literackich" w latach 1924- 1939. Przejdź do książki

Literatura i książka dziecięca : słowo – obiegi – konteksty

Zamieszczone w tym tomie studia podejmują refleksje nad zmianami, jakie nastąpiły na przestrzeni XX wieku w książce dla młodych czytelników. Zmiany te omawiane są w odniesieniu do tekstu literackiego, sposobów funkcjonowania książki i uwarunkowań, które... Przejdź do książki

Konstytucyjno-ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Zgromadzone dokumenty dotyczą zgodnie z tytułem z zasady lat 2003-2005, a tylko w niewielkim stopniu okresu wcześniejszego. Główne dokumenty są zamieszczone na ogół w całości lub skrócone o fragmenty nieistotne dla zasadniczego tematu zbioru. Opracowanie... Przejdź do książki

Encyklopedia roślin domowych

Encyklopedia roślin domowych zawiera zbiór wiadomości szczególnie przydatnych dla miłośników pięknych kwiatów doniczkowych. Zamieszczone w niej opisy 337 roślin pokojowych oraz cenne wskazówki dotyczące ich uprawy i codziennej pielęgnacji oraz sposobów przesadzania i rozmnażania ułatwią... Przejdź do książki

Myśli bez retuszu

Książeczka z serii ?myśli i sentencje?. Zamieszczone w niej myśli i sentencje wydobyte z szerszego kontekstu rozważań, nabierają ogólniejszego znaczenia. Aforyzm to mikrokosmos będący odzwierciedleniem makrokosmosu. Kieszonkowy format 95x145 mm Przejdź do książki

W jaki sposób szybko się uczyć

Autor przystępnie prezentuje osiem metod efektywnego uczenia się, z których każdy z nas - niezależnie od wieku i poziomu wykształcenia - może wybrać najodpowiedniejszą dla siebie. Pomagają w tym zamieszczone w książce specjalne testy, pozwalające... Przejdź do książki