Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia trzech polskich ustaw z obszaru polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów zawiera ustawę z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o... Przejdź do książki

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia trzech polskich ustaw z obszaru polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów zawiera ustawę z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o... Przejdź do książki

Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne.

Książka jest monografią dotyczącą prawnych zagadnień reklamy. Autorka koncentruje się głównie na problematyce legalności reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Chodzi tu m.in. O klasyfikację konkretnej działalności reklamowej jako wprowadzającej w błąd, naruszającej... Przejdź do książki