Tarp skausm garbę

Tarp skausm garbę chomikuj pdf
Data wydania
2015-06-30
Autor
Maironis
Język
polski
Wydawca
Wolne Lektury
ISBN
9788328566323
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Klasyka

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Tarp skausm garbę" autorstwa Maironis

Tarp skaus­mu i gar­bęPo­e­ma iš da­bar­ti­niu lai­ku Pra­tar­me Iš­leis­da­mas i žmo­nes sa­vo my­li­miau­sią ku­di­ki, kam gi ji pa­švę­siu? Mu­su gar­bin­go­ji di­duo­me­ne jo ne­su­pras­tu; se­niai iš­va­riu­si iš sa­lio­nu sa­vo te­vy­nes lie­žu­vi, mo­ka jo tik tiek, kad su tar­nais su­si­šne­ke­tu; ant ga­lo ne­tu­ri ka­da jo ge­rai ir iš­si­mo­kin­ti, pa­de­ju­si ne­maž lai­ko ant pran­cu­ziš­kos, vo­kiš­kos ir ki­tu kal­bu. gal ne­ku­rie ir pa­girs teo­ri­jo­je ma­no ge­rus no­rus, bet dau­giaus iš ju rei­ka­lau­ti, ro­dos, bu­tu dar par anks­ti. Ne­skai­tys ma­no po­e­mos ir uki­nin­kai -- varg­die­niai; ne del ju ra­šiau; rei­kia dar jiems ap­švie­ti­mo, kad ga­le­tu ją su­pras­ti. Vi­sa ma­no vil­tis tai moks­liš­kai ap­švies­ta jau­nuo­me­ne; ji­nai su­pras ma­no no­rus, at­ras čia sau pe­ną ir pa­ža­di­ni­mą to­les­niam dar­bui; ma­no ide­jos ne­pa­si­ro­dys jai ne­pa­sie­kia­mos ir ne­ga­li­mos; ne­pa­žin­da­ma nu­si­mi­ni­mo, ji­nai stos drą­siai i ka­rio­nę su sun­kio­mis ir skau­džio­mis mu­su ap­lin­ky­be­mis, tarp skaus­mu-var­gu at­ras ke­lią i gar­bę, jai pri­gu­li mu­su at­ei­ga, del jos tai ir pa­švę­siu sa­vo pir­mą­ją po­e­mą. [...MaironisUr. 21 października 1862 r. we dworze pasandrawis, pow. jezioroski. Zm. 28 czerwca 1932 w kownie najważniejsze dzieła: Pavasario balsai (Głosy wiosny), poematy: Jaunoji Lietuva (Młoda Litwa), tarp skausm? ? garbę (Przez ciernie ku chwale), Nuo Birut?s kalno (Znad Biruty), M?s? vargai (Nasze biedy), libretta: Kame išganymas (W czym zbawienie), Nelaimingos Dangut?s vestuv?s (Nieszczęśliwe wesele Dangut?). Właśc. Jonas Mačiulis-Maironis. Ksiądz, profesor, litewski poeta romantyzmu. Pisarz pochodził z rodziny wolnych chłopów. Jego ojciec, mimo iż słabo piśmienny, był niezwykle inicjatywnym człowiekiem. Początkowo poeta naukę pobierał w domu, tutaj też się nauczył jęz. polskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Kownie w 1883 r. J. Mačiulis studiował literaturoznawstwo na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego. Po roku z woli ojca wstąpił do Seminarium Duchownego w Kownie, po ukończeniu którego pomyślnie kontynuował naukę na Akademii Duchownej w Petersburgu. Przez całe swe życie J. Mačiulis prowadził nadzwyczaj aktywną działalność naukową: zdobywszy stopień doktora, a następnie profesora, wykładał na Akademii Duchownej w Petersburgu, w Seminarium Duchownym w Kownie, w latach 1909-1932 ? pełnił obowiązki rektora seminarium. W 1932 r. zdobył tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

Czy książka "Tarp skausm garbę" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Tarp skausm garbę prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2015. Natomiast dokładną premierę miała w 2015-06-30 Co więcej, książka Tarp skausm garbę wpisuje się w gatunek Klasyka. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Wolne Lektury.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Znachor. Profesor Wilczur

W powieści dobro triumfuje nad złem, nieskazitelna cnota nad ludzką małością, etos wsi nad zepsuciem miasta. Dołęga-Mostowicz pokazuje zatem świat, jakiego pragniemy, przywraca wiarę w godność człowieka.Po tragicznych przejściach wywołanych utratą pamięci profesor Wilczur wraca... Przejdź do książki

Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Poglądy Księdza Hieronima Coignarda

Gospoda Pod Królową Gęsią Nóżką i Poglądy księdza Hieronima Coignarda ukazały się kolejno w 1893r. w okresie przełomowym dla autora, który z erudyty, bibliofila, sceptyka i estety przekształca się w tym czasie w polemistę stojącego... Przejdź do książki

Na wschód od Edenu

Powieść uznawana za najwybitniejsze dzieło Steinbecka opowiada o tragicznym losie rodziny Trasków, która na przełomie XIX i XX wieku osiedliła się w dolinie Salinas. Adam Trask, farmer, samotnie wychowuje dwóch synów – Arona i Kaleba.... Przejdź do książki

Śmierć urzędnika i inne opowiadania

Opowiadania:• Śmierć Urzędnika;• Smutek;• Gruby i chudy;• Kameleon. Przejdź do książki

Humoreski z teki Worszyłły

To zbiór nowel Henryka Sienkiewicza, składający się z dwóch utworów zatytułowanych "Nikt nie jest prorokiem między swymi" oraz "Dwie drogi". Humoreski... ukazały się po raz pierwszy w 1872. Uchodzą za klasyczny przykład piśmiennictwa tendencyjnego. Sam... Przejdź do książki

Dym. Nasza szkapa

1. Nowela Marii Konopnickiej opublikowana została po raz pierwszy w 1890 roku na łamach czasopisma "Kurier Codzienny". W 1893 roku wydano ją ponownie w zbiorze Na drodze. Tłem do napisania noweli stała się huta "Bankowa"... Przejdź do książki

Omyłka

To nowela opisująca oczami dziecka przemarsz wojska i bitwę opodal miasta. W jego domu spotykają się najważniejsze osoby z miasta. To także opis różnych postaw wobec Narodu i wojny. Kasjer jest bardzo komiczny, przedstawia bardzo... Przejdź do książki

Miłość Joanny Ney

Książka zawierająca dwie powieści, opowiada o tragicznych dziejach dwojga kochanków, o wielkiej altruistycznej miłości oraz wyrafinowanej podłości i intrydze, a także o zagubieniu człowieka w bezmiarze historii. Przejdź do książki

The Wonderful Wizard of Oz & Glinda of Oz

n the The Wonderful Wizard of Oz, a huge cyclone transports the orphan Dorothy and her little dog Toto from Kansas to the Land of Oz, and she fears that she will never see Aunt... Przejdź do książki

Pierwsze utwory

Tom zawierający następujące utwory Elizy Orzeszkowej:Początek powieści; Obrazek z lat głodowych; Ostatnia miłość."Posłuchajcie, piękni panowie i panie, opowiem wam króciuchną powiastkę. Z błyszczących wyżyn waszych czy spojrzeliście kiedykolwiek w dół, nisko, w głąb owych warstw... Przejdź do książki