Tarp skausm garbę

Tarp skausm garbę chomikuj pdf

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić Tarp skausm garbę. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Data wydania
2015-06-30
Autor
Maironis
Język
polski
Wydawca
Wolne Lektury
ISBN
9788328566323
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Klasyka

Wprowadzenie do książki pt. "Tarp skausm garbę" autorstwa Maironis

Tarp skaus­mu i gar­bęPo­e­ma iš da­bar­ti­niu lai­ku Pra­tar­me Iš­leis­da­mas i žmo­nes sa­vo my­li­miau­sią ku­di­ki, kam gi ji pa­švę­siu? Mu­su gar­bin­go­ji di­duo­me­ne jo ne­su­pras­tu; se­niai iš­va­riu­si iš sa­lio­nu sa­vo te­vy­nes lie­žu­vi, mo­ka jo tik tiek, kad su tar­nais su­si­šne­ke­tu; ant ga­lo ne­tu­ri ka­da jo ge­rai ir iš­si­mo­kin­ti, pa­de­ju­si ne­maž lai­ko ant pran­cu­ziš­kos, vo­kiš­kos ir ki­tu kal­bu. gal ne­ku­rie ir pa­girs teo­ri­jo­je ma­no ge­rus no­rus, bet dau­giaus iš ju rei­ka­lau­ti, ro­dos, bu­tu dar par anks­ti. Ne­skai­tys ma­no po­e­mos ir uki­nin­kai -- varg­die­niai; ne del ju ra­šiau; rei­kia dar jiems ap­švie­ti­mo, kad ga­le­tu ją su­pras­ti. Vi­sa ma­no vil­tis tai moks­liš­kai ap­švies­ta jau­nuo­me­ne; ji­nai su­pras ma­no no­rus, at­ras čia sau pe­ną ir pa­ža­di­ni­mą to­les­niam dar­bui; ma­no ide­jos ne­pa­si­ro­dys jai ne­pa­sie­kia­mos ir ne­ga­li­mos; ne­pa­žin­da­ma nu­si­mi­ni­mo, ji­nai stos drą­siai i ka­rio­nę su sun­kio­mis ir skau­džio­mis mu­su ap­lin­ky­be­mis, tarp skaus­mu-var­gu at­ras ke­lią i gar­bę, jai pri­gu­li mu­su at­ei­ga, del jos tai ir pa­švę­siu sa­vo pir­mą­ją po­e­mą. [...MaironisUr. 21 października 1862 r. we dworze pasandrawis, pow. jezioroski. Zm. 28 czerwca 1932 w kownie najważniejsze dzieła: Pavasario balsai (Głosy wiosny), poematy: Jaunoji Lietuva (Młoda Litwa), tarp skausm? ? garbę (Przez ciernie ku chwale), Nuo Birut?s kalno (Znad Biruty), M?s? vargai (Nasze biedy), libretta: Kame išganymas (W czym zbawienie), Nelaimingos Dangut?s vestuv?s (Nieszczęśliwe wesele Dangut?). Właśc. Jonas Mačiulis-Maironis. Ksiądz, profesor, litewski poeta romantyzmu. Pisarz pochodził z rodziny wolnych chłopów. Jego ojciec, mimo iż słabo piśmienny, był niezwykle inicjatywnym człowiekiem. Początkowo poeta naukę pobierał w domu, tutaj też się nauczył jęz. polskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Kownie w 1883 r. J. Mačiulis studiował literaturoznawstwo na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego. Po roku z woli ojca wstąpił do Seminarium Duchownego w Kownie, po ukończeniu którego pomyślnie kontynuował naukę na Akademii Duchownej w Petersburgu. Przez całe swe życie J. Mačiulis prowadził nadzwyczaj aktywną działalność naukową: zdobywszy stopień doktora, a następnie profesora, wykładał na Akademii Duchownej w Petersburgu, w Seminarium Duchownym w Kownie, w latach 1909-1932 ? pełnił obowiązki rektora seminarium. W 1932 r. zdobył tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

Czy książka "Tarp skausm garbę" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Tarp skausm garbę prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2015. Natomiast dokładną premierę miała w 2015-06-30 Co więcej, książka Tarp skausm garbę wpisuje się w gatunek Klasyka. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Wolne Lektury.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Impreza u Geralda

Trwa huczne przyjęcie. Podochoceni biesiadnicy znajdują ciało zamordowanej Ros, marnej, lecz intrygującej wszystkich aktorki, kobiety-wampa. Wkracza staroświecki inspektor policji z lupą. Śledztwo nie zakłóca imprezy. Goście się bawią, panie zmieniają stroje, panowie leją w krzakach,... Przejdź do książki

Dzieła t. 2 Poematy i baśnie

Rusłan i Ludmiła, Jeniec Kaukazu, Fontanna Bachczyseraju, Graf Nulin, Połtawa, Tazyt, Domek w Kołomnie, Jeżdziec miedziany, Bajka o popie i jego parobku Jołopie, Bajka o carze Sałtanie, Bajka o rybaku i rybce, Bajka o śpiącej... Przejdź do książki

Szerokie Morze Sargassowe

Powieść zdobyła Smith Literary Award w 1967, została również w 2005 roku zaliczona przez magazyn "Time" do 100 najlepszych anglojęzycznych powieści od 1923 roku.Inspiracją dla powieści Jean Rhys była postać obłąkanej pani Rochester z "Jane... Przejdź do książki

Śmierć urzędnika i inne opowiadania

Spis treści:1. Śmierć urzednika2. Bezbronna istota3. Przesolił4. Po ciemku5. Córa Albionu6. Potwarz7. Szczęśliwy8. Dyrektor pod kanapą. Zakulisowa historia9. Damy10. Wańka11. Malcy12. W razurze13. Dramat14. Wykrzyknik15. Nie udało się16. Długi język17. Złoczyńca18. Zemsta19. Order20. Podrzutek21. Dzieło... Przejdź do książki

Mendel Gdański

Stary i ubogi Żyd Mendel od 27 lat mieszka w Warszawie. Zżył się z tym miastem, ma dobre kontakty z sąsiadami. Pewnego dnia słyszy od jednego z nich, że mają bić wszystkich Żydów tylko za... Przejdź do książki

Miranda

Antyutopijna powieść Antoniego Langego, wydana w 1924 w Warszawie, uważana przez niektórych badaczy za pierwszą nowoczesną utopię w Polsce, prekursorską względem późniejszych powieści demaskujących zbrodnie ustroju sowieckiego. Określana mianem "romansu naukowego rozszerzonego do wymiarów filozoficznych"... Przejdź do książki

Martwa ręka, czyli upadek hrabiego Monte Christo

Aleksander Dumas do końca swych dni wciąż kreślił nowe wersje przygód bohaterów swych sztandarowych powieści. Część jego dorobku pozostała w notatkach, pilnie opracowywanych przez jego uczniów i naśladowców. Jedną z pozycji, które przybrały kształt tradycyjnej... Przejdź do książki

Opowiadania petersburskie

Dwa opowiadania zawarte w tomie należą do arcydzieł klasycznej literatury światowej."Newski Prospekt" to jeden z wyrazów zafascynowania Gogola Petersburgiem, miastem molochem, miastem sprzeczności, świetności i nędzy, piękna i brudu, wzniosłych idealistów i rozpustników, gdzie marzyciel... Przejdź do książki

Z miłości

Książka szczególnie dla młodych czytelników. Jest to jedna z mniej znanych powieści historycznych Zofii Kossak. Pisarka przedstawia w niej postać św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży polskiej.Powieść ta, to bardzo sugestywny i pełen barw obraz jego... Przejdź do książki

Śmierć w Wenecji i inne opowiadania

Zbiór zawiera opowiadania: Mały pan Friedemann; Pajac; Tristan; Tonio Kröger; Katastrofa kolejowa; Śmierć w Wenecji; Mario i czarodziej; Oszukana Przejdź do książki

Rozdziobią nas kruki, wrony

Krótka nowela autorstwa Stefana Żeromskiego składająca się z trzech części, pełna aluzji do upadku powstania styczniowego.W opowiadaniu widzimy polskiego chłopa, powstańca, przewożącego na wozie broń. Dzieje się to jesienią, chłop idzie przez pole pełne błota,... Przejdź do książki