Tarp skausm garbę

Tarp skausm garbę chomikuj pdf
Data wydania
2015-06-30
Autor
Maironis
Język
polski
Wydawca
Wolne Lektury
ISBN
9788328566323
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Klasyka

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Tarp skausm garbę" autorstwa Maironis

Tarp skaus­mu i gar­bęPo­e­ma iš da­bar­ti­niu lai­ku Pra­tar­me Iš­leis­da­mas i žmo­nes sa­vo my­li­miau­sią ku­di­ki, kam gi ji pa­švę­siu? Mu­su gar­bin­go­ji di­duo­me­ne jo ne­su­pras­tu; se­niai iš­va­riu­si iš sa­lio­nu sa­vo te­vy­nes lie­žu­vi, mo­ka jo tik tiek, kad su tar­nais su­si­šne­ke­tu; ant ga­lo ne­tu­ri ka­da jo ge­rai ir iš­si­mo­kin­ti, pa­de­ju­si ne­maž lai­ko ant pran­cu­ziš­kos, vo­kiš­kos ir ki­tu kal­bu. gal ne­ku­rie ir pa­girs teo­ri­jo­je ma­no ge­rus no­rus, bet dau­giaus iš ju rei­ka­lau­ti, ro­dos, bu­tu dar par anks­ti. Ne­skai­tys ma­no po­e­mos ir uki­nin­kai -- varg­die­niai; ne del ju ra­šiau; rei­kia dar jiems ap­švie­ti­mo, kad ga­le­tu ją su­pras­ti. Vi­sa ma­no vil­tis tai moks­liš­kai ap­švies­ta jau­nuo­me­ne; ji­nai su­pras ma­no no­rus, at­ras čia sau pe­ną ir pa­ža­di­ni­mą to­les­niam dar­bui; ma­no ide­jos ne­pa­si­ro­dys jai ne­pa­sie­kia­mos ir ne­ga­li­mos; ne­pa­žin­da­ma nu­si­mi­ni­mo, ji­nai stos drą­siai i ka­rio­nę su sun­kio­mis ir skau­džio­mis mu­su ap­lin­ky­be­mis, tarp skaus­mu-var­gu at­ras ke­lią i gar­bę, jai pri­gu­li mu­su at­ei­ga, del jos tai ir pa­švę­siu sa­vo pir­mą­ją po­e­mą. [...MaironisUr. 21 października 1862 r. we dworze pasandrawis, pow. jezioroski. Zm. 28 czerwca 1932 w kownie najważniejsze dzieła: Pavasario balsai (Głosy wiosny), poematy: Jaunoji Lietuva (Młoda Litwa), tarp skausm? ? garbę (Przez ciernie ku chwale), Nuo Birut?s kalno (Znad Biruty), M?s? vargai (Nasze biedy), libretta: Kame išganymas (W czym zbawienie), Nelaimingos Dangut?s vestuv?s (Nieszczęśliwe wesele Dangut?). Właśc. Jonas Mačiulis-Maironis. Ksiądz, profesor, litewski poeta romantyzmu. Pisarz pochodził z rodziny wolnych chłopów. Jego ojciec, mimo iż słabo piśmienny, był niezwykle inicjatywnym człowiekiem. Początkowo poeta naukę pobierał w domu, tutaj też się nauczył jęz. polskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Kownie w 1883 r. J. Mačiulis studiował literaturoznawstwo na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego. Po roku z woli ojca wstąpił do Seminarium Duchownego w Kownie, po ukończeniu którego pomyślnie kontynuował naukę na Akademii Duchownej w Petersburgu. Przez całe swe życie J. Mačiulis prowadził nadzwyczaj aktywną działalność naukową: zdobywszy stopień doktora, a następnie profesora, wykładał na Akademii Duchownej w Petersburgu, w Seminarium Duchownym w Kownie, w latach 1909-1932 ? pełnił obowiązki rektora seminarium. W 1932 r. zdobył tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

Czy książka "Tarp skausm garbę" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Tarp skausm garbę prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2015. Natomiast dokładną premierę miała w 2015-06-30 Co więcej, książka Tarp skausm garbę wpisuje się w gatunek Klasyka. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Wolne Lektury.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Zwykła historia

W tej debiutanckiej powieści Gonczarow krytycznie sportretował prowincjusza wykarmionego romantycznymi ideałami. Powieść należy do utworów typowych dla swojej epoki. Bohaterem jest Aleksander Adujew, idealista nie przystosowany do normalnego życia i dlatego ponoszący klęskę zarówno w... Przejdź do książki

Masnawi I

Masnawi to jedno z największych arcydzieł literatury światowej. Uznane za najważniejszy po Koranie tekst w świecie muzułmańskim. Po raz pierwszy w Polsce w mistrzowskim, poetyckim przekładzie Alberta Kwiatkowskiego. Przejdź do książki

Anielka

Anielka jest trzynastoletnią dziewczynką wychowywaną w bogatym dworze, pod opieką guwernantki. Jej beztroskie i pełne zabawy życie przerywa niespodziewane wydarzenie - ojciec traci majątek. Anielka musi spróbować przystosować się do nowych warunków.Książka ta jest piękną... Przejdź do książki

The Sailor Who Fell from Grace with the Sea

A band of savage thirteen-year-old boys reject the adult world as illusory, hypocritical, and sentimental, and train themselves in a brutal callousness they call 'objectivity'. When the mother of one of them begins an affair... Przejdź do książki

Sen Wujaszka

Wczesny utwór słynnego Fiodora Dostojewskiego u upadku moralnym pewnej bogatej rodziny... Przejdź do książki

Opowiadania o miłości

Wybór opowiadań Lwa Tołstoja."Dwaj huzarzy""Szczęście rodzinne""Sonata Kreutzerowska""Szatan""Ojciec Sergiusz""Po balu". Przejdź do książki

Wygasłe namiętności

Powieść psychologiczno-obyczajowa o wysokich wartościach literackich, subtelnie kreśli losy starej kobiety, która po śmierci męża rozpoczyna samodzielne życie i może nareszcie spełnić swoje od wielu lat tłumione pragnienia. Przejdź do książki

Księżyc zaszedł

Trwa wojna. Do miasteczka górniczego dochodzi front. Okupanci dzięki lokalnemu informatorowi szybko przejmują w nim władzę. Najeźdźcy, którym zależało przede wszystkim na pokładach węgla, boją się, że na znak protestu mieszkańcy zaczną się buntować i... Przejdź do książki

Nowele wybrane

Wybór nowel Bolesława Prusa:1. "Przygoda Stasia"2. "Na wakacjach"3. "Kamizelka"4. "Powracająca fala"5. "Z legend dawnego Egiptu"6. "Nawrócony"7. "Milknące głosy"8. "Stara bajka"9. "Pieśń świata"10. "Dziwna historia"11. "Omyłka"12. "Z wypracowań małego Frania (O miłosierdziu)" Przejdź do książki