Tarp skausm garbę

Tarp skausm garbę chomikuj pdf
Data wydania
2015-06-30
Autor
Maironis
Język
polski
Wydawca
Wolne Lektury
ISBN
9788328566323
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Klasyka

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Tarp skausm garbę" autorstwa Maironis

Tarp skaus­mu i gar­bęPo­e­ma iš da­bar­ti­niu lai­ku Pra­tar­me Iš­leis­da­mas i žmo­nes sa­vo my­li­miau­sią ku­di­ki, kam gi ji pa­švę­siu? Mu­su gar­bin­go­ji di­duo­me­ne jo ne­su­pras­tu; se­niai iš­va­riu­si iš sa­lio­nu sa­vo te­vy­nes lie­žu­vi, mo­ka jo tik tiek, kad su tar­nais su­si­šne­ke­tu; ant ga­lo ne­tu­ri ka­da jo ge­rai ir iš­si­mo­kin­ti, pa­de­ju­si ne­maž lai­ko ant pran­cu­ziš­kos, vo­kiš­kos ir ki­tu kal­bu. gal ne­ku­rie ir pa­girs teo­ri­jo­je ma­no ge­rus no­rus, bet dau­giaus iš ju rei­ka­lau­ti, ro­dos, bu­tu dar par anks­ti. Ne­skai­tys ma­no po­e­mos ir uki­nin­kai -- varg­die­niai; ne del ju ra­šiau; rei­kia dar jiems ap­švie­ti­mo, kad ga­le­tu ją su­pras­ti. Vi­sa ma­no vil­tis tai moks­liš­kai ap­švies­ta jau­nuo­me­ne; ji­nai su­pras ma­no no­rus, at­ras čia sau pe­ną ir pa­ža­di­ni­mą to­les­niam dar­bui; ma­no ide­jos ne­pa­si­ro­dys jai ne­pa­sie­kia­mos ir ne­ga­li­mos; ne­pa­žin­da­ma nu­si­mi­ni­mo, ji­nai stos drą­siai i ka­rio­nę su sun­kio­mis ir skau­džio­mis mu­su ap­lin­ky­be­mis, tarp skaus­mu-var­gu at­ras ke­lią i gar­bę, jai pri­gu­li mu­su at­ei­ga, del jos tai ir pa­švę­siu sa­vo pir­mą­ją po­e­mą. [...MaironisUr. 21 października 1862 r. we dworze pasandrawis, pow. jezioroski. Zm. 28 czerwca 1932 w kownie najważniejsze dzieła: Pavasario balsai (Głosy wiosny), poematy: Jaunoji Lietuva (Młoda Litwa), tarp skausm? ? garbę (Przez ciernie ku chwale), Nuo Birut?s kalno (Znad Biruty), M?s? vargai (Nasze biedy), libretta: Kame išganymas (W czym zbawienie), Nelaimingos Dangut?s vestuv?s (Nieszczęśliwe wesele Dangut?). Właśc. Jonas Mačiulis-Maironis. Ksiądz, profesor, litewski poeta romantyzmu. Pisarz pochodził z rodziny wolnych chłopów. Jego ojciec, mimo iż słabo piśmienny, był niezwykle inicjatywnym człowiekiem. Początkowo poeta naukę pobierał w domu, tutaj też się nauczył jęz. polskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Kownie w 1883 r. J. Mačiulis studiował literaturoznawstwo na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego. Po roku z woli ojca wstąpił do Seminarium Duchownego w Kownie, po ukończeniu którego pomyślnie kontynuował naukę na Akademii Duchownej w Petersburgu. Przez całe swe życie J. Mačiulis prowadził nadzwyczaj aktywną działalność naukową: zdobywszy stopień doktora, a następnie profesora, wykładał na Akademii Duchownej w Petersburgu, w Seminarium Duchownym w Kownie, w latach 1909-1932 ? pełnił obowiązki rektora seminarium. W 1932 r. zdobył tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

Czy książka "Tarp skausm garbę" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Tarp skausm garbę prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2015. Natomiast dokładną premierę miała w 2015-06-30 Co więcej, książka Tarp skausm garbę wpisuje się w gatunek Klasyka. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Wolne Lektury.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Kulawy książę

Aleksy Tołstoj znany jest czytelnikowi polskiemu przede wszystkim jako autor trylogii "Droga przez mękę". Powieść "Kulawy książę" jest jednym z jego najwcześniejszych utworów. Akcja jej toczy się w końcu XIX w. w środowisku ziemiańskim. Głównym... Przejdź do książki

Kryształowa woda

Opowiadania:- Chor i Kalinycz- Jermołaj i młynarka- Kryształowa woda- Bieżyńska łąka- Basior- Kościotrup- Las i step Przejdź do książki

Alberte og Jakob

Alberta jest odmieńcem uwięzionym w przytłaczającym prowincjonalnym miasteczku na dalekiej północy Norwegii. Podobny do niej jest jedynie jej ekstrawertyczny brat Jakub. Autorka łączy mistrzostwo stylu i charakteryzacji z błyskotliwą formą opisów. Jest to wspaniała historia... Przejdź do książki

Dwie zimy i trzy lata

Historia wielodzietnej rodziny chłopskiej, której wojna zabrała jedynego żywiciela, urasta w tej powieści w panoramiczny obraz wsi kołchozowej pierwszych lat powojennych, które pod wieloma względami były równie ciężkie, jak lata wojny. Obraz społeczności, pozbawionej mężczyzn,... Przejdź do książki

GRACZ. Z zapisków kelnera

„Gracz. Z zapisków kelnera” to nowela obyczajowa. Autorem książki jest Lew Tołstoj – wybitny mistrz rosyjskiego pióra.„Było to między drugą a trzecią. Grało wielu panów: książę pan z wielkim wąsem, mały oficer huzarów, aktor Oliver;... Przejdź do książki

Bajki i przypowiastki

BAJKI:- Bajki- Filemon, czyli o ogrodnictwie- Ezop ogrodnikiem- Bajki- Bajki z lat przyszłych- Bajki o wojnie domowej- Te czasy- FragmentyPRZYPOWIASTKI:- Rozpustnik- Ostatnie sprawy człowieka- Hamlet, książę duński- Wynalazca- Cud na boisku- Casus prawny- Diabeł- Pasztet-... Przejdź do książki

Biały Puchaty Króliczek

“Biały Puchaty Króliczek” to współczesna baśń, odwracający perspektywę, surrealistyczny sen zwierzęcia, które nie jest w stanie pojąć ludzkiej cywilizacji. Zbrodnie i głupoty ludzkości, siła przyjaźni i sojuszu pomiędzy zupełnie różnymi od siebie istotami. Opowieść z... Przejdź do książki

Mur

Każde z opowiadań zamieszczonych w tomie Mur może być traktowane jako prolegomena do późniejszych dzieł filozoficznych autora tematyka wolności, odpowiedzialności, poczucia bezsensu została tu podana w bardzo przystępnej formule. Jednakże nie wolno zapominać, iż Sartre... Przejdź do książki

Antigonick

Anne Carson has published translations of the ancient Greek poets Sappho, Simonides, Aiskhylos, Sophokles and Euripides. Antigonick is her seminal work. Sophokles’ luminous and disturbing tragedy is here given an entirely fresh language and presentation.... Przejdź do książki