Wierszyk wakacyjny

Wierszyk wakacyjny chomikuj pdf

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić Wierszyk wakacyjny. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Data wydania
2015-06-30
Autor
Stanisław Wyspiański
Język
polski
Wydawca
Wolne Lektury
ISBN
9788328551923
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Poezja

Wprowadzenie do książki pt. "Wierszyk wakacyjny" autorstwa Stanisław Wyspiański

Wier­szyk wa­ka­cyj­ny (Do Le­ona Stę­pow­skie­go) I cóż, ko­cha­ny Pa­nie Le­onie,  czy by­łeś Pan już w le­sie?  czyś wi­dział jak się pa­są ko­nie?  sły­sza­łeś jak gęś drze się?    Po sta­wie jak pły­wa­ją kacz­ki,  i zbo­że jak chwie­je się,  mo­dre bła­wa­ty, kra­sne macz­ki,  puch jak się z wi­chrem nie­sie?    Czy­liś od­dy­chał już je­dli­ną,  pod so­sną czy­liś du­mał,  czy­liś za­po­znał się z ga­dzi­ną,  i z wierz­bą się po­ku­mał?    Czyś do­padł gdzie, jak sro­ka skrze­czy,  w obo­rze by­dło ry­czy? --  czyś zna­lazł wszyst­kich ko­pę rze­czy.  któ­re mieć du­sza ży­czy?    Czyś wi­dział pa­wia na ogro­dzie,  pod cha­tą dzie­ci pło­we?  czyś po­chy­lo­ny stał ku wo­dzie,  na fa­le pa­trząc no­we?    Na fa­le pa­trząc, jak ko­łu­ją  gdy wod­ne mu­chy kro­czą,  jak ża­by na się na­wo­łu­ją,  stą­pisz -- a w to­piel sko­czą?    Czy­liś od­na­lazł w le­śnej głu­szy  tych świer­ków kil­ku­na­stu,  ten czar, co Pol­skę bu­dzi w du­szy?  czy tę­sk­nisz już ku mia­stu?    Czyś się przy­pa­trzył na ob­ło­ki,  jak pły­ną wiecz­nie świe­że?  czyś już jest młod­szy o te ro­ki,  któ­re ci smu­tek bie­rze? [...Stanisław WyspiańskiUr. 15 stycznia 1869 w Krakowie Zm. 28 listopada 1907 w Krakowie Najważniejsze dzieła: Wesele (1901); Legenda (1897), Warszawianka (1898), Lelewel (1899), Klątwa (1899), Wyzwolenie(1903), Noc listopadowa (1903), Akropolis (1903), Powrót Odysa (1907), Sędziowie (1907) Polski dramaturg, poeta okresu Młodej Polski, malarz, grafik. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz historię sztuki, literaturę i historię na UJ. W latach 1890-1894 podróżował po Europie (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Praga czeska). Ożeniony z chłopką. Charakterystyczne są jego pastele ? impresjonistyczne pejzaże oraz portrety w duchu estetyki secesji, na których postacie obrysowane wyrazistym konturem uchwycone są w naturalnych pozach. Jest twórcą polichromii i witraży w kościele Franciszkanów w Krakowie. W nawiązujących do tradycji dramatu antycznego i szekspirowskiego dramatach symbolicznych Wyspiańskiego refleksji nad historią oraz problematyką narodową i społeczną dotyczącą Polski towarzyszy ideowa dyskusja z romantyzmem. autor: Katarzyna Jastrząb Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

Czy książka "Wierszyk wakacyjny" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Wierszyk wakacyjny prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2015. Natomiast dokładną premierę miała w 2015-06-30 Co więcej, książka Wierszyk wakacyjny wpisuje się w gatunek Poezja. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Wolne Lektury.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Tego dnia

Joanna Roszak kontynuuje minimalistyczną poetykę znaną z poprzednich tomów (Wewe, Ladino), choć skupia się nie tyle na brzmieniu i wyglądzie słowa, ile na obserwacjach codzienności.kiedy zaczynamy pytaćod czasu do czasu umieramy tuż obokwymiana meblizaległe podpisy... Przejdź do książki

Zmienionaż po rozłące?

Zmienionaż po rozłące?...Zmienionaż po rozłące? O, nie, niezmieniona!  Lecz jakiś kwiat z twych włosów zbiegł do stóp ołtarzy,  A, choć brak tego zbiega nie skalał twej twarzy,  Serce me w tajemnicy przed twym sercem kona...... Przejdź do książki

Marność sławy

Mar­ność sła­wyŚwiat ob­łud­ny, tu wi­dząc miesz­kań­ca swo­je­go,  We dnie i w no­cy pil­nie my­śli ko­ło te­go,  Ja­ko­by go mógł na­kryć zdrad­ny­mi sie­cia­mi;  Cza­sem go po­nęt­ny­mi łu­dzi roz­ko­sza­mi,  Cza­sem też stra­chem kar­mi, wnet zaś po­chle­bu­je,  A żółć z mio­dem zmie­sza­ną... Przejdź do książki

Asortyment

"W tle i cieniu sztuk zmysłowych istnieje sztuka języka, gdzie wszystkie symbole i pojęcia oddają się aktywnej grze przemian. Poezja Tadeusza Pióry pozwala nam wkroczyć w tę prze-strzeń z pełną świadomością, a jednocześnie z pożądanym... Przejdź do książki

Tatry w poezji i sztuce polskiej

Przedmowa, wybór i opracowanie Michał Jagiełło. Przejdź do książki

Poeci rosyjscy w przekładach Artura Sandauera

Wybór wierszy poetów rosyjskich w przekładzie Artura Sandauera. Przejdź do książki

Sztuka kintsugi. Wiersze wybrane

 Ruth Padel jest urodzoną w Londynie poetką brytyjską, laureatką wieluprestiżowych nagród. Ma w swoim dorobku dziesięć tomów poetyckich iosiem książek non-fiction o tematyce odzwierciedlającej jej szerokiezainteresowania – od tragedii greckiej, poprzez muzykę rockową i jejpowiązanie... Przejdź do książki