Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych

Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych chomikuj pdf
Data wydania
2015-09-22
Autor
Urszula Sokal
Liczba stron
150 stron
Czas czytania
2 godziny i 30 minut
Język
polski
Wydawca
Impuls
ISBN
837308489
Ocena
10.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych" autorstwa Urszula Sokal

ążka przedstawia więzi uczuciowe jako niezwykle istotny element życia rodzinnego, zarówno w rodzinach rozwiedzionych, jak i pełnych. zwraca uwagę na szczególny okres rozwoju człowieka – okres relacji pomiędzy dorosłymi dziećmi i ich rodzicami. W książce przedstawioneinformacje teoretyczne dotyczące problematyki rozwodów i więzi uczuciowych oraz wyniki badań własnych Autorki. Więź uczuciową analizowano w odniesieniu do myśli, uczuć, pragnień i postaw, jakie miały dorosłe córki i synowie w odniesieniu do swoich matek i ojców. Konsekwencje rozwodu wywierają istotne znaczenie dla wzajemnych relacji ojciec - córka, czy ojciec – syn, ale nie są jedynym czynnikiem, który te relacje osłabia. Wielkim atutem tej publikacji jest to, że jest jedną z niewielu książek opisujących relacje dorosłych już dzieci z rozwiedzionymi rodzicami. Adresatami prezentowanej pozycji są studenci kierunków pedagogika, psychologia, nauczyciele, terapeuci rodzinni, osoby zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie, pracownicy poradni różnego typu.

Czy książka "Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2015. Natomiast dokładną premierę miała w 2015-09-22 Co więcej, książka Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka liczy dokładnie 150 stron, co przekłada się średnio na 2 godziny i 30 minut czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Impuls.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Tom I

Gdy przed przeszło pół wiekiem Kazimierz Sosnowski pisał, że „trzeba dla szerokiego ogółu odkryć walory Łemkowszczyzny”, było wiadomo, że istnieje w Polsce region etnograficzny, który wyróżnia się pod wieloma względami, a przede wszystkim etnicznym.Poczucie odrębności... Przejdź do książki

Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy

"Opracowania zawarte w książce podejmują bardzo szerokie spektrum problemów dotyczących wykładni prawa: od kwestii o charakterze teoretycznym i metodologicznym, przez kwestie aksjologicznych podstaw procesu interpretacji i dyrektyw interpretacyjnych, aż po kwestie systemowe i bardziej konkretne... Przejdź do książki

Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej

Przedmiotem monografii jest teoretycznoprawna analiza charakteru prawnego odpowiedzialności porządkowej pracowników z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-normatywnego. Książka burzy pewien utrwalony sposób myślenia na temat prawa pracy, spełniając przy tym jednocześnie warunek pogłębionej i rzetelnej argumentacji. Ze... Przejdź do książki

Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 2

Nowa pozycja, która przedstawia najważniejsze i aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące Kodeksu cywilnego (zobowiązania i spadki). Orzeczenia zostały pogrupowane według haseł, przy każdym orzeczeniu podawana jest teza, ewentualnie zagadnienie prawne oraz argumenty z uzasadnienia.Należy pamiętać, że... Przejdź do książki

Discipline Equals Freedom: Field Manual

FIND YOUR WILL, FIND YOUR DISCIPLINE--AND YOU WILL FIND YOUR FREEDOMJocko Willink's methods for success were born in the SEAL Teams, where he spent most of his adult life, enlisting after high school and rising... Przejdź do książki

Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna

W 1990 roku Salovey i Meyer stworzyli pojęcie inteligencji emocjonalnej-umiejętności kontrolowania własnych i cudzych emocji, odróżniania ich i wykorzystywania nabytej w ten sposób wiedzy do kierowania myśleniem i postępowaniem. W ostatnich latach niektóre szkoły na... Przejdź do książki

Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 3

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.Podręcznik "Prawo  obrotu  nieruchomościami" wyjaśnia w przystępny  usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami.W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:- pojęcia nieruchomości... Przejdź do książki

Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne

W niniejszym opracowaniu "Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne" przedstawiono przykład działań społecznych stanowiących przeciwwagę dla przytoczonych negatywnych oddziaływań globalizacji, jakim jest m.in. zatracanie poczucia wspólnotowości i sprawstwa. Cel... Przejdź do książki

Psychologia Tajemnice ludzkich uczuć

Książka przybliża przeciętnemu człowiekowi podstawowe zagadnienia z dziedziny psychologii jak i jej znaczących przedstawicieli, np. Junga. Przystępnym językiem w 22 rozdziałach wyjaśniane są m.in. : początki psychologii, źródła wiedzy psychologów, biologiczne podstawy psychologii, funkcjonowanie mózgu,... Przejdź do książki

Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9

Tom IX poświęcony jest trzem podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką. Po pierwsze, dostosowaniu organizacji do zadań w zakresie przekazu i ochrony informacji. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak też obecnej praktyki. Po drugie, ocenie adekwatności... Przejdź do książki

Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?

Próba opisu zmian zachodzących w polskiej gospodarce postsocjalistycznej oraz tendencji wynikających z obranych dróg przemian. Przejdź do książki

Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy

Diagnoza interdyscyplinarna rozumiana jako proces stanowi szereg profesjonalnych i wielospecjalistycznych zamierzonych i ustrukturyzowanych czynności, których podstawowym celem powinna być identyfikacja zdolności poznawczych oraz określenie możliwości rozwojowych, a także wskazanie przyczyn zachowań odbiegających od normy i... Przejdź do książki