Średniowieczna pieśń religijna polska

"Średniowieczna pieśń religijna polska" znajduje się wśród lektur obowiązkowych na polonistyce, ale pieśni w niej zawarte są znane powszechnie: "Bogurodzica" czy "Posłuchajcie bracia miła". Przejdź do książki

Pisma z etyki i teorii szczęścia

Spis treści:-O bezwzględności dobra- O czterech rodzajach sądów etycznych- Obrachunek i nakaz, uczciwość i dobroć- Dobra, których nie trzeba wybierać- Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki- Trzy etyki: studium z... Przejdź do książki

Wybór komedii

Lekkomyślna siostra, Aszantka, Szczęście Frania. Przejdź do książki

Historia świata

Historia naszego świata jest zawsze jeszcze znana niedostatecznie. Paręset lat temu obejmowała niewiele więcej ponad trzy tysiąclecia. Wszystko, co się działo przedtem, było przedmiotem legend i domysłów. W znacznej części cywilizowanego świata wierzono i nauczano,... Przejdź do książki

Wacław Berent – pisarz elitarny

Berent zwany był m.in.: „architektem prozy polskiej”, „polskim Flaubertem”, „wirtuozem stylu”, czy „arcyoryginalnym cyzelatorem słowa polskiego”. Przejdź do książki

Co to jest hermeneutyka?

Publikacja profesora Jerzego Stelmacha z roku 1989, wyjaśniająca różne znaczenia terminu hermeneutyka i jej pochodzenie. Przejdź do książki

Sielanki

Sielanki – zbiór sielanek Szymona Szymonowica, wydanych w 1614 roku – jako zbiorek dwudziestu idylli, którym poeta nadał, utrwaloną potem, nazwę gatunku: "sielanka" (od zapożyczonego wówczas z języka ruskiego słowa "sioło" – w dawnej polszczyźnie:... Przejdź do książki