Wokół Wańkowicza

Nowe, uzupełnione, połączone wydanie dwóch książek Autorki poświęconych postaci i twórczości Melchiora Wańkowicza. Publikacja została poszerzona o szereg nowych wątków, m.in. opartych o dokumenty ujawnione przez IPN. Autorka, ostatnia sekretarka i twórcza asystentka pisarza, zamieszcza... Przejdź do książki

Wyzwanie oświeconych samurajów

Jak to się stało, iż mały kraj, któremu natura jawnie poskąpiła swych darów, kraj opóźniony w rozwoju politycznym, gospodarczym i społecznym potrafił w ciągu kilkudziesięciu zaledwie lat, po wyjściu z izolacji w roku 1868, nadrobić... Przejdź do książki

Ostatnia przystań

Wbrew przyjętym schematom, do jakich przywykliśmy czytając książki o losach ludzi starych i odsuniętych od życia, powieść Pluhařa, traktująca o tych właśnie sprawach, jest lekturą pogodną i nie pozbawioną humoru, choć porusza i niewesołe problemy.Dom... Przejdź do książki

Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej

Wspomnienia podpułkownika Józefa Święcickiego, ostatniego dowódcy 4 pułku piechoty liniowej w Powstaniu Listopadowym. Przejdź do książki

Zrodzeni z burzy. Powieść

Nieukończona powieść Mikołaja Ostrowskiego opisująca walki na Ukrainie na przełomie lat 1918/1919 pomiędzy Polakami, Ukraińcami i bolszewikami, którzy oczywiście są przedstawieni przez autora jako bohaterscy, ofiarni i czyści (w sensie erotycznym, co zawsze emocjonowało Ostrowskiego),... Przejdź do książki

Naród a państwo w polskiej myśli historycznej

Polacy, uderzmy się w piersi i wyznajmy szczerze, iż braknie nam istotnie rozsądku (B. Trentowski)Chodziło jednak..., by nie zagubić tego, co było wartościowe w dziedzictwie dawnej Rzeczypospolitej, a w szczególności - swobód obywatelskich aktywizujących i... Przejdź do książki

Rozmowy przy jasnym księżycu

Niniejszy tom stanowi wybór najlepszych opowiadań Szukszyna, publikowanych w radzieckich wydaniach książkowych i w prasie literackiej. We wszystkich wyczuwa się wielką wrażliwość autora, który zadaje sobie pytania: jak żyć? w co wierzyć? Pytania te nie... Przejdź do książki

Sobota

"Sobota" to opowieść o życiu odeskich Żydów, o ich burzliwych dziejach i dzisiejszej smutnej egzystencji. Jeden z nich pochodzący z rodziny, której członkowie są bohaterami książki, w dramatycznych czasach wojny domowej uciekł do Ameryki. Teraz... Przejdź do książki

Dramaty: R.U.R. Biala zaraza. Matka.

"Dramaty Karela Czapka [!] są tą cząstką jego twórczości, która przed wszystkim uczyniła go pisarzem na miarę światową." (z posłowia)Właśnie w dramacie R.U.R po raz pierwszy użyto wymyślonego przez Karela Čapka terminu "robot". Przejdź do książki