Sztuka rozmawiania. Część 3. Dialog wewnętrzny

Część trzecia poświęcona jest dialogowi wewnętrznemu, który ma uzdolnią osobę do działania na "własną miarę". W jej określeniu każdy skazany jest na samodzielne poszukiwania. Autor podpowiada jedynie niektóre metody i proponuje specjalne ćwiczenia psychologiczne. Książka... Przejdź do książki

Siła bezsilnych

Prosta, wyrazista opowieść o życiu czworga ludzi fizycznie lub psychicznie upośledzonych, którzy odegrali znaczącą rolę w życiu ich bliskich. Inspiracją tej książki była reakcja, jaką napotkał autor po opublikowaniu, w jednej z czołowych gazet nowojorskich,... Przejdź do książki

Ale faza! Życie pod napięciem

Książka pokazuje, że życie ideałami chrześcijańskimi jest możliwe i to nie tylko dla zakonnika, ale także dla ojca rodziny. Autorzy dowodzą, że życie z Bogiem daje niesamowitego "kopa" może nawet większego niż porażenie prądem. Dochodzą... Przejdź do książki

Postacie kobiet w biblii

Biblia mówi o kobietach, które przewyższały mężczyzn: w odwadze jak Debora, w otwartości i zaufaniu jak Maria Magdalena. Dlatego też Bóg, niejako z konieczności, ciągle działał przez kobiety... Przejdź do książki

Całun turyński dzisiaj

Książka doktora Stanisława Waliszewskiego ma bardzo osobisty charakter. Autor dzieli się z czytelnikiem nie tylko swoją wiedzą o Całunie, ale zdaje się zapraszać czytelnika do wspólnego przeżywania tajemnic, które Całun stale nam przypomina. Przejdź do książki

Burzenie bastionów

Drobna książeczka wybitnego szwajcarskiego teologa jest niezwykłym świadectwem miłości do Kościoła i troski o jego kształt. Stanowi wnikliwe studium wewnętrznych problemów, z jakimi zmagał się Kościół przedsoborowy, które jednak pozostają zagrożeniem aktualnym dla Kościoła w... Przejdź do książki

Listy wybrane

Św. Ignacy pozostawił po sobie kilka tysięcy listów przechowywanych w rzymskim archiwum Towarzystwa Jezusowego. Znajdują się wśród nich uprzejmościowe liściki i krótkie instrukcje, listy kierowane do władców i innych znacznych osobistości, do pierwszych towarzyszy, do... Przejdź do książki

Przeklęta moneta

Kto posiądzie tę monetę, rezygnuje z serca.Na początku było ich trzydzieści.Teraz została tylko jedna.Legenda głosi, że monety jakie otrzymał Judasz za wydanie Jezusa mają magiczną moc. Ten, kto je posiada ma ogromne powodzenie.Ostatni z zachowanych... Przejdź do książki

Manuskrypt pisany na śniegu

Odczytaj tajemne znaki zapisane na manuskrypcie.Dalsze przygody bohaterów "Kamiennego manuskryptu".Przełom XV i XVI wieku. Salamanka. We wnętrzu starej, porzuconej na ulicy glinianej kadzi znaleziono zwłoki studenta. Ofiara miała obcięte dłonie. Zadanie znalezienia mordercy otrzymał od... Przejdź do książki

Obrońcy Europy

Książka przybliża czytelnikowi Europę XVI i XVII w., tj. epokę Reformacji. Poświęcona jest wybitnym przedstawicielom tej epoki: teologom, filozofom, męczennikom za wiarę, świętym, artystom, z uwzględnieniem ich wkładu w obronę wartości chrześcijańskich. Tomasz Morus, Hadrian... Przejdź do książki