Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chomikuj pdf
Data wydania
2018-02-26
Autor
Wach-Pawliczak Małgorzata
Język
polski
Wydawca
C. H. Beck
ISBN
9788325587109
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" autorstwa Wach-Pawliczak Małgorzata

Praktyka funkcjonowania spółek kapitałowych dowodzi, że spory pomiędzy wspólnikami stanowią naturalny i nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jest szczególnym środkiem prawnym pozwalającym na sanację stosunków w spółce. instytucja ta zapewnia ochronę bytu prawnego spółki z o.o. jako organizacji oraz interesów wspólników większościowych, przy jednoczesnym poszanowaniu praw wyłączanego wspólnika. Monografia jest najbardziej obszernym i szczegółowym opracowaniem poświęconym instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. Analizie poddano regulacje prawa materialnego, jak i procesowego. Istotną i znaczną objętościowo część monografii stanowi omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w sprawach o wyłączenie wspólnika. Z punktu widzenia praktyki stosowania prawa na szczególną uwagę zasługuje sformułowany na podstawie poglądów judykatury i doktryny katalog najczęściej występujących przyczyn wyłączenia wspólnika. (...) "Praca stanowi bogatą, pionierską i kompleksową analizę najważniejszych zagadnień prawnych związanych z wyłączeniem wspólnika. (...) napisana jest z perspektywy osoby doskonale zaznajomionej z teorią i praktyką funkcjonowania instytucji wyłączenia wspólnika. Znakomite i doniosłe są uwagi na tle przyczyn wyłączenia" (...). Fragment recenzji prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego

Czy książka "Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2018. Natomiast dokładną premierę miała w 2018-02-26 Co więcej, książka Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka ukazał się dzięki wydawnictwu C. H. Beck.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Kobieta i Eros

Ksiażka poświęcona seksualności kobiety; aspekty biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe. Przejdź do książki

Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych

Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:– Czy lękowe style więzi są koniecznym i wystarczającym predyktorem rozwoju „emocjonalnej ślepoty” i dysocjacji?– W jakich warunkach bezpieczne przywiązanie stanowi fundament adaptacyjnego radzenia sobie z konsekwencjami traumy,... Przejdź do książki

Brazylia, kraj przyszłości?

Polityczny, społeczny, gospodarczy, sportowy i kulturalny przewodnik po współczesnej Brazylii - jednym z najciekawszych krajów świata. Artykuły i rozmowy z działaczami brazylijskimi i specjalistami - od transferów społecznych po ekologię, znawców kina, literatury i sportu.... Przejdź do książki

Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu

Wraz z nastaniem „postmodernistycznej aury” pospiesznie i gromko ogłoszono śmierć awangardy. Okazało się niebawem, że przedwcześnie. W ramach „nieprzejrzystej” , policentrycznej kultury ponowoczesnej artyści podejmują różne próby transformacji impulsów awangardowych, skierowane już nie do uniwersalnego... Przejdź do książki

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i... Przejdź do książki

Kaduceus polski. Myśl polityczna krakowskich konserwatystów 1866-1934

To książka o fenomenie konserwatyzmu krakowskiego, jednego z najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej myśli politycznej. O jego znaczeniu przesądziła dojrzałość intelektualna rozważań czołowych myślicieli nurtu: Józefa Szujskiego, Stanisława Koźmiana, Michała Bobrzyńskiego, Władysława Leopolda Jaworskiego, czy... Przejdź do książki

Dopełniony cykl życia

Książka w skondensowanej formie przedstawia założenia teorii psychospołecznej Eriksona. Swoje sławne idee - kryzys tożsamości, współzależność historii i losów jednostki oraz cykl życia (zwłaszcza koncepcję, że wiek dojrzały nie jest kresem rozwoju psychicznego) - autor... Przejdź do książki

Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości.

To historia tryumfu indywidualizmu i zaniku podmiotowości, opis procesu, na który składają się historie takich pojęć, jak podmiot, jednostka, humanizm, indywidualizm, niezależność, autonomia. Przejdź do książki

Trup. Od biologii do antropologii

Książka została podzielona przez autora na trzy części.Cześć pierwsza, wstępna, koncentruje się na czysto biologicznej i medycznej stronie zagadnienia.Dwie pozostałe części książki traktują o antropologicznej jego stronie. Autor ukazuje wszystkie najważniejsze kulturowe aspekty zjawiska jakim... Przejdź do książki

Zobowiązania – część szczegółowa

Podręcznik "Zobowiązania – cześć szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania – cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań.W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w... Przejdź do książki

Demokracja na rozdrożu

Demokracja na rozdrożu jest niezwykle kompetentnym przeglądem najważniejszych koncepcji demokracji partycypacyjnej i deliberacyjnej. Dotyczy najważniejszych sporów, jakie toczone są obecnie o optymalny kształt demokracji. W kolejnych rozdziałach autor dyskutuje kwestie, które są kluczowe dla zrozumienia... Przejdź do książki

Inteligencja duchowa

Wiek XX należał do inteligencji racjonalnej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku D. Goleman spopularyzował wyniki badań nad inteligencją emocjonalną, zwracając uwagę na jej znaczenie we właściwym wykorzystaniu inteligencji racjonalnej. U progu XXI wieku - w... Przejdź do książki