Zioła żywią, zioła leczą…

Zioła żywią, zioła leczą… chomikuj pdf

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić Zioła żywią, zioła leczą…. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Data wydania
1990-01-01
Autor
Anna Czerni
Liczba stron
190 stron
Czas czytania
3 godziny i 10 minut
Język
polski
Wydawca
Warta
ISBN
8322502850
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Inne

Zarys książki pt. "Zioła żywią, zioła leczą…" autorstwa Anna Czerni

Czy książka "Zioła żywią, zioła leczą…" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez setki ludzi każdego wieczora. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Zioła żywią, zioła leczą… prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i wielkich opłat. Została wydana w roku 1990. Natomiast dokładną premierę miała w 1990-01-01 Co więcej, książka Zioła żywią, zioła leczą… wpisuje się w gatunek Inne. Książka liczy dokładnie 190 stron, co przekłada się średnio na 3 godziny i 10 minut czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Warta.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia obrazu wypalenia zawodowego nauczycieli i postrzegania przez nich środowiska pracy.Książka składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział 1 ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie literatury przedmiotu. Omówiono w nim... Przejdź do książki

Dlaczego Filonek? Bajki i opowiadania dla dzieci z cukrzycą i ich przyjaciół

RecenzjeTytuł opowiadań "Dlaczego Filonek?" zawiera to najczęściej zadawane przez rodziców pytanie: "Dlaczego moje dziecko zachorowało na cukrzycę?". Jest tym samym zaproszeniem do opowiedzenia tego, co dzieje się w Twoim umyśle i sercu po rozpoznaniu tej... Przejdź do książki

Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej

Kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów publicznych. Nawet powierzenie obowiązków pracownikom jednostki w sposób sformalizowany, poprzez dokładne wskazanie (wyliczenie, nazwanie) tych obowiązków lub potwierdzenie ich przyjęcia przez pracowników dokumentem,... Przejdź do książki

Wspólna księgowość i inne zmiany w ustawach samorządowych w 2016 roku

 Od 2016 roku zacznie obowiązywać większość przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Jak podkreślają pomysłodawcy, zmiany służące usprawnieniu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego mają na... Przejdź do książki

Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych

Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej są zagadnienia z zakresu kilku dyscyplin, a w szczególności prawa i pedagogiki, i zaprezentowanie jedynie wyników badań winno być potraktowane jako niewystarczające oraz w uzasadniony sposób odczytane jako zbyt skrótowa próba... Przejdź do książki

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Trzecie, uaktualnione wydanie cieszącego się od lat dużą popularnością podręcznika z zakresu rachunkowości finansowej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: miejsce rachunkowości finansowej w systemie informacji ekonomicznej, definicje pojęć, krajowe i międzynarodowe... Przejdź do książki

Historia największych oszustw finansowych

Czy da się ukraść Wierzę Eiffla, sprzedać Most Brookliński, Statuę Wolności albo Kolumnę Zygmunta w Warszawie? Historia największych, a zarazem najdziwaczniejszych oszustw finansowych pokazuje, że tak. Panteon różnej maści cwaniaków, hochsztaplerów i zwykłych kanciarzy dowodzi i zaskakuje niezwykle odważnymi... Przejdź do książki

Powrót do harmonii

Powrót do harmonii to książka skierowana do ludzi, którzy poszukują inspiracji na swojej drodze. Znajdziesz w niej moje doświadczenia i praktyki, które okazały się skuteczne dla autora. Przejdź do książki

System szkolenia w Policji i Straży Granicznej – funkcja założona i rzeczywista

Praca jest o dwóch funkcjach szkolnictwa w służbie Policji oraz Straży Granicznej - założonej, wynikającej z analizy dokumentów prawnych i planów dydaktycznych danych ośrodków prowadzących szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów, a także funkcjonariuszy Straży Granicznej... Przejdź do książki

Odpowiedzialność zarządzającego transportem za nieterminowe wykonanie badań technicznych pojazdu. Konsekwencje finansowe i prawne

Do podstawowych obowiązków zarządzającego transportem należy m.in. utrzymanie i konserwacja pojazdów. Musi on na bieżąco monitorować stan techniczny samochodów oraz dbać o regularne wykonywanie przeglądów. Zaniedbanie terminowego badania technicznego może narazić firmę na szkodę z... Przejdź do książki

Wynagrodzenia i inne świadczenia klasyfikacja i rozliczanie

Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników są bardzo ważną kategorią w dziale kadr. Wynika to z faktu, że na ich kształtowanie, ujmowanie i rozliczanie ma wpływ wiele regulacji, między innymi prawa pracy, z zakresu... Przejdź do książki

Dyskursy prawa autorskiego – krótka historia

Dys­kur­sy pra­wa au­tor­skie­gokrót­ka hi­sto­riaWstępJest dla mnie bo­le­snym pre­zen­to­wa­nie sta­no­wi­ska,któ­re mo­że być błęd­nie lub źle zro­zu­mia­neja­ko nie­przy­ja­zne dla in­te­re­sów li­te­ra­tu­ry czy pi­sa­rzyTho­mas Ba­bing­ton Ma­cau­layHi­sto­rię pra­wa au­tor­skie­go wy­pa­da za­cząć od stwier­dze­nia, że: ,,Pra­wo au­tor­skie nie jest pra­wem... Przejdź do książki