Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola

Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola chomikuj pdf
Data wydania
2018-01-01
Autor
Katarzyna Kubuj
Liczba stron
336 stron
Czas czytania
5 godzin i 36 minut
Język
polski
Wydawca
Elipsa
ISBN
9788380172135
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola" autorstwa Katarzyna Kubuj

Przedmiotem monografii jest analiza zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej. Długi czas obowiązywania Konstytucji V Republiki jest we francuskich warunkach przypadkiem szczególnym, gdyż jedynie ustawa zasadnicza iii republiki obowiązywała dłużej. konstytucja z 1958 r. poddawana była licznym nowelizacjom: trzem w latach 60., dwóm w latach 70. i aż dziewiętnastu w latach 1992-2008, które, choć ze zmiennym natężeniem, zawsze wzbudzały dyskusje polityczne i doktrynalne. Proces szczegółowej „modernizacji” w 2008 r. przyczynił się do przeprowadzenia przeglądu jej słabości i pozytywów oraz skłonił do ożywionej dyskusji nad tym, co się potwierdziło bądź nie wytrzymało próby czasu. Tytuł monografii odzwierciedla trzy główne sfery, w których została ujęta analizowana tematyka: przedmiot podlegający nowelizacji (konstytucja w jej szerokim rozumieniu), tryb dokonywania zmian prowadzących do modyfikacji tekstu konstytucji oraz kontrola konstytucyjności tego procesu. Autorka koncentruje się na metodach dokonywania formalnych modyfikacji treści, co charakteryzuje prawnopozytywistyczne podejście do tego, co jest, a co nie jest zmianą (nowelizacją, uzupełnieniem). Sposoby nieformalnych przekształceń tekstu, dokonywane w trybie wykładni orzeczniczych lub wynikające z praktyki ustrojowej organów władzy państwowej, nie stanowią zatem głównego tematu rozważań. Nie zawsze jednak rozgraniczenie tych dwóch sfer – formalnej i nieformalnej – jest możliwe do precyzyjnego uchwycenia, zwłaszcza gdy – jak we Francji – na proces ten silnie oddziałuje praktyka organów władzy oraz aktywna działalność Rady Konstytucyjnej. Autorka prezentuje nie tylko aspekty formalnoprawne, które akcentuje tytuł książki, ale także szeroko całą francuską „kulturę konstytucyjną”.

Czy książka "Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2018. Natomiast dokładną premierę miała w 2018-01-01 Co więcej, książka Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka liczy dokładnie 336 stron, co przekłada się średnio na 5 godzin i 36 minut czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu Elipsa.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa

Kategoria figuranctwo potraktowana subtelniej, zgodnie z kanonami myślenia dialektycznego, ukazuje nam bardziej wyrafinowany, przede wszystkim ambiwalentny, status podmiotowości ludzkiej, w szczególności politycznej. Przejdź do książki

Emocja – subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne

W prezentowanym tomie odpowiedź na tytułowe pytanie powierzono ośmiu psychologom oraz siedmiu przedstawicielom innych dyscyplin: socjologii, historii, muzykologii, religioznawstwa i archeologii. Wszystkie rozdziały łączy wspólny paradygmat metodologiczny – emocje są przez autorów ujmowane w kategoriach... Przejdź do książki

Utrata kontroli Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji

Na całym świecie ludzie mają problemy z kontrolowaniem swoich spraw finansowych, własnej wagi czy też emocji. Nie potrafią zapanować nad "głodem" narkotykowym, impulsami seksualnymi itp. Powszechnie uważa się, że Stany Zjednoczone są krajem szczególnie "uzależnionym... Przejdź do książki

Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język francuski, angielski, niemiecki i rosyjski, zawiera francuskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację, która obowiązuje od 3 sierpnia 2009 i wdrożyła do... Przejdź do książki

Pedagogika społeczna

Jest to obszerny podręcznik akademicki poświęcony wszystkim zagadnieniom składającym się na pojęcie pedagogiki społecznej. Poszczególne rozdziały opracowane zostały przez specjalistów z różnych dziedzin - profesorów kilku polskich uczelni. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w... Przejdź do książki

Demokracja konstytucyjna w Polsce

Ostatnie lata obfitowały w doniosłe dla polskiego ustroju, i szerzej – systemu politycznego, wydarzenia i jubileusze. W 2017 r. obchodziliśmy dwudziestą rocznicę uchwalenia Konstytucji RP, zaś rok 2019 pozwala na refleksyjne spojrzenie na 30 lat... Przejdź do książki

Biblia dziennikarstwa

Zbiór artykułów najwybitniejszych polskich dziennikarzy prezentujący pracę dziennikarza. Dotyczy pracy w prasie, radiu, telewizji i internecie. Opowiada o pracy w terenie, przy stoliku i w redakcji. Opisuje gatunki dziennikarskie z praktycznego punktu widzenia. Wprowadza także... Przejdź do książki

Diagnozowanie kompetencji społecznych

Książka dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w otoczeniu społecznym. Omówiono w niej narzędzia ułatwiające nauczycielom diagnozę kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.Przedstawiono także propozycję... Przejdź do książki

Prawo karne. Wydanie 19

W podręczniku "Prawo karne" w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko... Przejdź do książki

Tradycyjna kultura robotnicza Żyrardowa

Materiały do etnografii miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Woźniaka.Praca została wykonana przez zespół społecznych współpracowników Komisji Etnograficznej MOBN i członków Towarzystwa Przyjaciół miasta Żyrardowa. Stanowi podsumowanie blisko 5 letnich badań etnograficznych (częściowo w ramach... Przejdź do książki

Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej

Jak należy rozumieć istotę i potencjalne możliwości radykalizmu politycznego? Za radykała politycznego zwykle uważa się tego, kto stoi na lewicy, przeciwstawiając się zapatrzonemu wstecz konserwatyzmowi. Dzisiaj jednak lewica przeszła do defensywy, podczas gdy prawica stała... Przejdź do książki

Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Klucz do rozwiązania (prawie) wszystkich problemów

Kolejna kłótnia, której powodu nie pamiętasz? Coś cię jednak rozzłościło. Brak zrozumienia z drugiej strony? Ogarnia cię bezsilność, bo nie wiesz, jak wytłumaczyć to, co czujesz? Zamiast zastanawiać się, co znowu poszło nie tak, skup... Przejdź do książki